Wegen buiten Wijckel naar 60 km/u

WIJCKEL Dorpsbelang Wijckel heeft van de gemeente vernomen dat de maxium snelheid buiten de bebouwde kom op zowel de Heerenhoogweg (Wijckel-rotonde naar Sondel) als de Jeen Hornstraweg (op de weg Wijckel-Sloten) teruggebracht gaat worden van 80 naar 60 kilometer per uur. Dit is in lijn met de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op de andere lokale verbindingswegen tussen dorpen zoals Sloten-Tjerkgaast, Tjerkgaast-Spannenburg en Wijckel-Balk. (En net als buiten de bebouwde kom tussen andere dorpen). Er zullen aanvullende borden worden geplaatst om dit aan te geven.

Binnen de bebouwde kom blijft de maximum snelheid 30 kilometer per uur. Ook zullen er op de Heerenhoogweg binnen de bebouwde kom als snelheidsbeperkende maatregelen bloembakkken worden neergezet. De maatregelen hadden er van dorpsbelang wel veel eerder mogen komen krijgt ze in de Wikelflecht. „Dorpsbelang kaart al jarenlang de hinder en onveiligheid aan in de bebouwde kom bij de gemeente. We hebben nu eindelijk gehoor gevonden.”

Wel vindt dorpsbelang het vooral opmerkelijk dat de maximumsnelheid vooral door lokale mensen wordt overschreden. „Zij kennen waarschijnlijk de drempels, het wegdek en de bochten het beste. Wij roepen hen daarom op zich ook aan de maximum snelheid te houden en rekening te houden met het woongenot van de dorpsgenoten.”