Onderzoek naar gas

HEMELUM De gemeente SWF geeft een omgevingsvergunning voor onderzoek naar de aanwezigheid van aardgas in Hemelum. Ze doet dit door tijdelijk af te wijken van de in de aanvraag genoemde bestemmingsplannen. B&W wijst er wel op dat dit niet betekent dat ze voor gaswinning is. De gemeenteraad nam eerder al een motie aan, waarin dit heel duidelijk vermeld staat. Bij het aannemen van de omgevingsvergunning is B&W daarin dan ook duidelijk geweest. Ze heeft daarin vermeld: Wij zullen gezien de motie van de raad juist alles in het werk stellen om verdere opsporing en winning van gas in de gemeente te voorkomen. Dit gegeven zal u echter bekend zijn en hebben wij reeds meerdere malen richting u aangegeven.” Bij het onderzoek kan gewerkt worden buiten de reguliere werktijden en kan er ook geluidhinder ontstaan.

Vermillion Energy Nederland B.V. wil in een (deel)gebied binnen onze gemeente seismisch onderzoek uitvoeren om daarmee inzicht te krijgen welke aardlagen eventueel gasvorming kunnen bevatten of geschikt zijn voor geothermie. De omgevingsvergunning bestaat uit de activiteit strijdig planologisch gebruik. Deze activiteit heeft geen onevenredige impact op de omgeving en is van korte duur. Tevens vraagt Vermillion om buiten de werktijden de geluidshinder zoals genoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening te overschrijden. In de afweging en toetsing van de gevraagde omgevingsvergunning hebben we geen onevenredige zaken gevonden. We hebben daarom besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen

De gevraagde omgevingsvergunning is ook afgegeven op 22 maart 2019. Er is in 2019 geen gebruik gemaakt van de verleende omgevingsvergunning. Vermillion wil nu opnieuw gebruik maken van de onderzoeksmogelijkheid en heeft om die reden een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor hetzelfde (deel) gebied. In 2017 hebben we een zelfde omgevingsvergunning verleend voor een ander gebied. Tijdens de uitvoering van het onderzoek in 2018 zijn er geen noemenswaardige incidenten voorgevallen. In ons besluit op de aanvraag omgevingsvergunning hebben we expliciet opgenomen dat deze omgevingsvergunning niet betekend dat wij positief staan tegenover het winnen van gas uit de bodem. We kunnen op dit moment de gevraagde omgevingsvergunning op basis van de regelgeving (juridisch) niet weigeren.