Weblog burgemeester Veenstra | Mooie, gedenkwaardige en andere momenten

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

De laatste dag voor Koningsdag is voor een burgemeester één van de hoogtepunten van het jaar. Het is prachtig om koninklijke onderscheidingen uit te mogen reiken. En het is vooral ook een eer om dat te mogen doen. Een koninklijke onderscheiding is immers de hoogste vorm van waardering voor vrijwilligerswerk die we in ons land kennen. Mogen uitreiken is mooi, de onderscheiding krijgen is echt heel bijzonder.

Vanwege de coronaregels moest het ook dit jaar weer op een ongebruikelijke manier. Bij de mensen thuis, bij de voordeur of in de achtertuin. Geen feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis en geen grote gezelschappen. Maar het waren het vijf bijzondere momenten.

In kleine kring en misschien wel daarom met meer emotie dan in andere jaren. Vijf mensen voor wie het een grote verrassing was dat ik hen mocht vertellen dat ‘het Zijne Majesteit heeft behaagd haar of hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Hoewel ik overigens de woorden ‘heeft behaagd’ zo archaïsch vind dat ik ze nooit gebruik.

Jannie Lemstra uit Lemmer, Elske Dijkstra uit Oudehaske, Yeb Weersma en Lambert Doorn uit Joure en Jochem Luinenburg uit Echten; ze zijn alle vijf onderscheiden.

De eerste vier omdat ze zich allemaal tientallen jaren hebben ingezet voor een groot aantal verenigingen op het terrein van muziek, sport, kerk, dorpsbelang en meer. Jochem Luinenburg kreeg een onderscheiding omdat hij al vele jaren mantelzorger is. Hij verzorgde en ondersteunde familieleden en nam na het overlijden van één van zijn broers de zorg voor diens kinderen op zich.

Vijf bijzondere mensen die een voorbeeld voor ons allen zijn. En wat ik maandag weer hoorde: „Waarom ik, er zijn toch zoveel mensen die misschien nog wel meer vrijwilligerswerk doen?”

Die zin past bij de oproep die onze Koning tijdens de viering van Koningsdag in Eindhoven deed aan de besturen van verenigingen in ons land: vraag een onderscheiding aan voor de mensen die zich lang hebben ingezet. Zij verdienen deze waardering. Ik sluit me daar graag bij aan.

De viering van Koningsdag in Eindhoven was mooi om naar te kijken. Nieuwe technieken, leuke gesprekken en mooie muziek. En het was natuurlijk prachtig weer. Dat leidde elders in het land tot grote groepen mensen die zich in parken en op andere locaties verzamelden.

Bij ons was er in Oudemirdum zo’n feest. Blijkbaar spontaan en onaangekondigd. Dat mensen er op uit willen en plezier willen hebben snap ik. En dat coronaregels dan niet worden gevolgd zie ik ook. Maar wanneer je, al dan niet onder invloed, in een gortdroog bos vuur gaat stoken, dan gaat er iets mis.

Dat was de reden om in te grijpen. Een groot deel van de aanwezigen volgde gelukkig de bevelen van de politie op. Anderen deden dat niet en vielen de politie aan. Dat is volstrekt onacceptabel. Van onze hulpverleners blijf je af. Dit gebeuren krijgt ongetwijfeld nog een juridisch staartje en zal ook de aanleiding zijn voor gesprekken om herhaling te voorkomen.

Maar laat dit geen reden zijn om niet alle mooie momenten die er waren in herinnering te houden. Deze week staan we stil bij 4 en 5 mei. Bij vrede én vrijheid. Er zijn ook in onze gemeente enkele herdenkingen in kleine kring. Ik hoop dat ze gedenkwaardig zullen zijn en dat we ons ook die nog lang zullen herinneren.

(Tekst burgemeester Fred Veenstra)