Plaatselijk Belang Oudemirdum luidt noodklok bollenteelt in brief aan B&W

OUDEMIRDUM Plaatselijk Belang Oudemirdum luidde in een brief aan B&W van de gemeente De Fryske Marren de noodklok over de bollenteelt rondom het dorp. De organisatie spreekt daarin opnieuw haar zorgen uit over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen rondom het dorp. „Ook dit jaar lag Oudemirdum bijna helemaal ingeklemd tussen weilanden waarop sierbloemen werden geteeld. En waarbij die beschermingsmiddelen veelvuldig werden gebruikt.” Plaatselijk Belang wil in de brief niet ingaan op de de gevolgen die deze vorm van landbouw heeft voor het zo kenmerkende landschap van Gaasterland of de nadelige effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het bodemleven en de biodiversiteit. „Hoewel die natuurlijk een belangrijke rol spelen bij dit onderwerp, willen we vooral het welzijn en de gezondheid van de inwoners van ons dorp onder uw aandacht brengen.”

Al jaren maken veel dorpsgenoten zich zorgen om de gewasbeschermingmisselen die gebruik worden en de gevolgen daarvan op hun gezondheid staat in de brief te lezen. „U herinnert zich ongetwijfeld de vreselijke zandstormen die vanaf de rondom liggende velden ons dorp in 2013 troffen. Veel bewoners hebben in die tijd gezondheidsklachten opgelopen. Naar hun stellige overtuigingg veroorzaakt door die zandstormen. Wij hebben destijds in samenwerking met onder andere de gemeente de de Vereniging Bosk en Greide een informatieavond georganiseerd, Na afloop van die avond konden we concluderen dat er nog veel onzeker was en dat we nader onderzoek zouden moeten afwachten. De zorgen bleven echter. En ook de gezondheidsklachten bij een aantal inwoners bleef. Gezondheidsklachten die zich ontwikkelden tot zeer ernstige ziektes. Het lijkt zeer goed mogelijk dat deze klachten mede ontstaan zijn door het gebruik van het chemische middel metam natrium. Een middel dat in eerste instantie was goedgekeurd door de landelijke overheid, maar later toch ziekteverwekkend bleek te kunmnen zijn. Dit middel is alsnog verboden door diezelfde landelijke overheid, een jaar nadat de zandstormen in Oudemirdum plaatsvonden.”

Jaren later worden de weilanden rondom het dorp nog steeds intensief gebruikt voor sierbloementeelt en intensief bespoten met gewasbeschermingsmiddelen, stelt Plaatselijk Belang. „Zowel landelijk als op Europees niveau zijn er verdere onderzoeken naar deze middelen gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken vinden wij alarmerend. Het meest recente onderzoeksrapport verscheen juni 2020 en is opgesteld door de Gezondheidsraad. Uit dit rapport blijkt dat het verband tussen bepaalde ziektes onder andere de ziekte van Parkinson en de middelen die in de sierbloementeelt worden ingezet, steeds duidelijker kan worden aangetoond. Daarbij worden ook de gevaren voor de gezondheid steeds meer onderkend: niet alleen voor de medewerkers van de akkerbouwers, maar ook voor de omwonenden.”De belangenvereniging stelt bovendien dat de gezondheidsrisico’s niet alleen beperkt blijven tot de direct omwonenden van een perceel. „Het gif blijkt honderden meters ver de bebouwing in te komen. Voor een dorp als Oudemirdum, dat ieder jaar omringd wordt door lelievelden, betekent dit dat IEDEREEN als direct omwonende moet worden beschouwd. Iedere bewoner van Oudemirdum wordt op het erf, in de (moes)tuin en in huis blootgesteld aan gewasbestrijdingsmiddelen. En loopt hiermee dus een gezondheidsrisico.

Plaatselijk Belang dringt bij de gemeente nu aan op de zogenaamde spuitvrije zone waar de gemeente al veel langer over spreekt. Dit betekent dat het in nieuwe bestemmingsplannen verboden wordt om binnen een zone van 50 meter rondom bewoning chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Maar eigenlijk wil PB verder gaan en die zone naar 100 meter van de bebouwing hebben. „Niemand weet immers hoe groot de invloed is op onze gezondheid van jarenlange blootstelling aan deze gifstoffen. Of wat het effect is van de combinatie van die bestrijdingsmiddelen. Wij vinden dan ook dat de overheid zo spoedig mogeijk het zogenaamde voorzorgsprincipe moet gaan toepassen. Wanneer er gerede twijfel is over de gezondheidseffecten bij mensen, moet het middel gewoon verboden worden. Verder stelt ze dat vaak middelen eerst worden toegelaten en daarna toch verboden. Zo wordt nu door het ministerie van LNV gewerkt aan het verbieden van het middel mancozeb, omdat het een gevaar voor de volksgezondheid oplevert. „Dat middel wordt nu nog veelvuldig gebruikt in de lelieteelt rondom ons dorp.”