Historisch archief De Fryske Marren verhuist mogelijk naar Súdwest-Fryslân

JOURE De gemeente De Fryske Marren heeft plannen om haar historische archief te verhuizen naar het nieuwe cultuurhistorisch centrum De Tiid van de gemeente Súdwest-Fryslân in Bolsward.

Op dit moment ligt het archief, volgens De Fryske Marren zo’n 1100 meter, opgeslagen in het archiefdepot van de firma Oasis in Tynaarlo. De eigen archiefbewaarplaats in Joure is te klein. Uit een ambtelijk advies blijkt dat de locatie ‘in principe’ goed is ‘maar wel op grote afstand van Joure, waardoor we niet altijd direct over de opgevraagde archiefbescheiden kunnen beschikken’.

Volgens de gemeente zijn er plannen voor het ‘herhuisvesten van de gemeentelijke organisatie’. Dat zou mogelijk ook uitbreiding van de Jouster bewaarplaats betekenen. Maar zo’n uitbreiding kan nog wel even op zich laten wachten. Of het archief nog uitgebreid wordt, is de vraag, aangezien het archief in Bolsward ‘op maar 21 kilometer afstand’ is, aldus de gemeente. ‘Hierdoor is het historisch centrum in Bolsward voor de inwoners van De Fryske Marren goed fysiek bereikbaar.’

Goedkoper

Bijkomend voordeel is dat gebruikers, zoals historici, straks op een punt kennis kunnen ‘vergaren van cultuur, geschiedenis en mensen in de regio’, zegt de gemeente, want ook het archief van Súdwest-Fryslân zelf ligt in De Tiid opgeslagen.

De Fryske Marren betaalt momenteel 17 euro per strekkende meter voor de opslag in Tynaarlo. De opslag in Bolsward is twee euro per meter goedkoper. Volgens een woordvoerder van De Fryske Marren moet de opslagovereenkomst met de gemeente Súdwest-Fryslân nog door die gemeente worden ondertekend.