Ingezonden: bouwen blinder, ook in Balk

BALK Dirk Faber uit Balk wil dat de gemeente actie onderneemt als het om het bouwen van woningen gaat. En hij vindt het vreemd dat er blijkbaar wel onbeperkt gebouwd kan worden als het om vakantiewoningen gaat, maar niet als het om woningbouw gaat waar mensen elke dag van afhankelijk zijn.

Hij schrijft:”Eindelijk is de firma Heutink begonnen met de bouw van 27 woningen aan de Noardwâl. Wij zijn 1 van de kopers. Het heeft lang geduurd. Met Marten Steegenga als grote aanjager is met een aantal mensen (werkgroep Bouwen aan Balk) vanaf 2018 geprobeerd dit project weer los te trekken. Met als doel: weer bouwen in Balk, daaraan is een grote behoefte. Maar zowel Gemeente De Fryske Marren als Heutink trekken hun eigen plan. Deze 27 woningen kwamen begin oktober 2020 in de verkoop en binnen 2 weken zat op alle woningen een optie en een reserveoptie. Dus de stelling dat er een noodzaak is om te bouwen in Balk was daarmee wel bewezen. Gelukkig komen nu ook de appartementen in De Smidderij in de verkoop (een aanwinst voor het centrum van Balk) en eindelijk zijn de kavels Boslust Noordoost uitgegeven.

In het hele land is grote behoefte aan woningbouw; we kunnen er dagelijks over lezen. De gemeente heeft al vele (30??) jaren Boslust Zuidoost in eigendom, locatie achter It Hoefizer. Straatnaam is al lang bekend: De Swipe. Bestemming is “wonen”. Dus gemeente: kom op, werk mee en ook dit plan in uitvoering. Goed ook voor de gemeentekas. En past ook mooi in de in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie 2019-2023. (of ligt dat plan in een la te verstoffen?)

Wel snel handelen bij vakantiewoningen, maar niet bij reguliere woningbouw

Waarom kan er wel snel worden gehandeld met vergunningen en bouw als het om vakantiewoningen gaat, zoals bij Lutz en -nog erger- die dure vakantiewoningen bij Marswal. Dat laatste is gelukkig nog geen gelopen race. Maar voor de 24 vakantiewoningen bij Lutz (binnen 2 dagen alle verkocht!) is de vergunning in september 2020 afgegeven en de woningen zijn deze zomer al klaar. Aan die snelheid zou Heutink ook een voorbeeld kunnen nemen. Voor woningbouw gelden allerlei bepalingen en contigenten, voor vakantiewoningen zou dat ook een goede zaak zijn ondertussen. In deze tijd van woningnood is het beschamend en aan woningzoekenden niet uit te leggen dat er kennelijk geen beperkingen zijn op het aantal te bouwen vakantiewoningen.”