Pril geluk op de golfbaan van Golfclub Gaasterland

OUDEMIRDUM In het voorjaar zijn 87 mezenkastjes opgehangen op de golfbaan Gaasterland om er zo voor te zorgen dat er meer mezen op de golfbaan komen. In een recordtempo werd door de leden deze actie gesponsord en leverde deze nestkastjes op. De kastjes zijn gemaakt door de cliënten van Kleurrijk Oudemirdum, wat een onderdeel van JP van den Bentstichting, die zich inzet voor mensen met een beperking. De horeca van de golfclub wordt ook gerund door cliënten en begeleiders van deze stichting.

Begin mei zijn de mannen van de werkgroep “nestkastjes” samen met de Vogelwacht Nije- en Oudemirdum op pad geweest om te kijken hoeveel van de kastjes bezet te zijn en dat bleek 60 % te zijn. Het overgrote deel van de kastjes wordt bewoond door kool- en pimpelmezen. Dit is prima voor het uiteindelijke doel, het bestrijden van de eikenprocessierups. In enkele kastjes broeden ook andere vogels zoals spreeuw en bonte vliegenvanger.

Tweede pinksterdag is er weer een inventarisatie geweest en is gebleken dat er tegen de 200 jongen geboren zijn. De ouders vliegen af en aan met rupsen en andere lekkernijen. De bonte vliegenvangers die 6 nestkastjes hebben uitgekozen zijn wat later dan de mezen en zitten nog allemaal te broeden. Kortom een goede bezetting voor het eerste jaar en nu hopen dat de mezen hun voedsel gaan halen uit die vermaledijde rupsen, want daar is het allemaal om te doen.