College van B en W DFM: 'Verenigingen en stichtingen in De Fryske Marren die een AED willen aanschaffen of willen vervangen moeten dit zelf bekostigen'

Verenigingen en stichtingen in De Fryske Marren die een AED willen aanschaffen of willen vervangen moeten dit zelf bekostigen. Wel draait de gemeente op voor de kosten als zij beslist als er bij een gemeentelijk gebouw een AED wordt geplaatst.

Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de CDA, die hierover vragen zegt te hebben ontvangen vanuit de dorpen in DFM.

In de gemeenten  Gaasterland-Sloten, Lemsterland en Skarsterlân die per 1 januari 2014 samen De Fryske Marren vormen was het voor sport-, wijk-, dorpsverenigingen en andere non-profitorganisaties mogelijk om met behulp van een gemeentelijke stimuleringsregeling een AED aan te schaffen. Daarbij werd de aanschaf, het plaatsen en een training voor maximaal tien vrijwilligers vergoed. 

Het vervolg was volgens het college van B en W van DFM niet in alle drie gemeenten gelijk. ,,In het voormalige Skarsterlân werden de verenigingen en stichtingen daarna zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de herhalingstrainingen. Terwijl in Lemsterland en Gaasterlân-Sleat de gemeente nog steeds het onderhoud en de herhalingstrainingen vergoedde. Voor de nieuwe gemeente DFM moest dat worden geharmoniseerd.” 

Geen budget

Als gevolg van bezuinigingen stelde de raad met ingang van 2015 geen budget meer beschikbaar voor AED-beleid.

,,Omdat de AED-regeling voor Skarsterlân al was afgerond heeft het college toen besloten om per 2015 ook de regelingen van voormalig Gaasterlân-SLeat en Lemsterland te beëindigen. Verenigingen en stichtingen uit die twee gemeenten hebben in 2014 nog een eenmalige vergoeding gekregen om de bestaande regelingen netjes af te ronden. Vanaf dat moment geldt dat AED’s geen gemeentelijke taak zijn en aanschaf, onderhoud, vervanging en (herhalings)trainingen niet door de gemeente worden vergoed.” 

Vanwege het in 2015 ingestelde beleid is de eigenaar van een gebouw bij plaatsing van een AED verantwoordelijk voor de aanschafkosten, onderhoud, vervanging en trainingskosten, aldus het college.

Plaatselijke Belangen 

Wel krijgen Plaatselijke Belangen jaarlijks van de gemeente een inwonersbijdrage uit het kernenbudget. ,,Die zouden ze kunnen gebruiken voor de kosten van hun AED. Sommige verenigingen verrekenen dit in hun contributie. En soms vergoeden zorgverzekeraars en/of ambulancediensten de kosten om een gebruikte AED daarna weer opnieuw gebruiksklaar te maken.” 

Bij de start van de gemeente DFM waren er dertien gemeentelijke AED’s. Een paar jaar geleden zijn er elf bijgekomen. ,,Die zijn verdeeld over de gemeente, waarbij rekening is gehouden met de al aanwezige AED’s bij onder andere bedrijven en verenigingen, om voor een zo goed mogelijke spreiding van AED’s over de hele gemeente te zorgen.”