Koudumer ruiters in actie bij jaarlijkse Morraruters-concours

Het jaarlijkse Morraruters-concours is zaterdag weer verreden in Koudum. Hieronder een door de organisatie zelf geschreven verslag.

Op zaterdag kwamen de pony’s in actie en op vrijdag en zondag stond alles klaar voor de paarden. 

De zusjes Elske en Maaike de Jong verschenen op zaterdag met hun pony’s in de baan. Maaike won met Milly in de AA dressuur in de eerste proef de tweede prijs met 83 punten en in de tweede proef de eerste prijs met 80 punten (totaal twee wedstrijdpunten) Elske behaalde met Iemkje in de L1 dressuur in de eerste proef een winstpunt met 180 punten. 

Bij de paarden won Elsemiek Dijkstra-De Bruin met Jildou fan Sweagerfean in de L2 dressuur in de eerste proef de tweede prijs met 188 punten en in de tweede proef de derde prijs met 196 punten (totaal drie wedstrijdpunten). 

Gonnica de Bruin scoorde met Imagine in de L2 dressuur een winstpunt met 187 punten. 

Cornelia Hobma-Houtsma pakte met Ewout fan ’t Alddjip in de B dressuur in beide proeven een winstpunt met 184,5 punten in de eerste proef en 181 punten in de tweede proef. 

Sijtske de Jong behaalde met Walsdame K. haar eerste winstpunt in de L1 dressuur met 180,5 punten.