Ulfert de Jong beloond met ereprijs Beantsje fan it jier van Koudum

Ulfert de Jong (75) heeft zaterdag als 31ste persoon de ereprijs Beantsje fan it jier van Koudum gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de ‘drijf in’ in de Koudumer haven.

Dit jaar was de uitreiking vanwege de coronatijd niet zoals gebruikelijk bij het Koudumer matinee, maar was uitgeweken naar een buitenlocatie in samenwerking met de commissie van de feestweek Koudum en de watersportvereniging tijdens de drijf in de Koudumer haven. 

De commissie, bestaande uit Koudumer ‘âld beantsjes’, koos voor Ulfert de Jong omdat hij zich zijn hele leven heeft ingezet voor de Koudumer gemeenschap. Dat deed hij naast zijn werk als eigenaar van bouwbedrijf S.H. de Jong (30 jaar), ook als eigenaar van winterberging De Jong (50 jaar).

Durk Grouwstra, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, liet bij de uitreiking weten blij te zijn dat er dit jaar weer een uitreiking van het Koudumer beantsje was. ,,Het zorgt voor binding in het dorp en is een waardering voor mensen die zich belangeloos voor het dorp inzetten.” 

De familie van Ulfert de Jong had geregeld dat hij met de boot aanwezig was in de Koudumer haven, zodat hij kon overstappen op het hoofdschip Moeders angst. Op dat schip kreeg De Jong de bijbehorende onderscheidingen van dorpsbelang. In zijn speech roemde de winnaar zijn vrouw die hem ook de tijd en ruimte geeft om maatschappelijk betrokken te zijn. 

Maatschappelijk betrokken

De Jong was vanaf zijn jonge jaren al maatschappelijk betrokken. Hij was voorzitter, bestuurslid en saxofonist van fanfare Nij Libben, oprichter  en voorzitter bigband BBF75 nu de bigband Friesland, bestuurslid Morra Muziek festival, redactielid en voorzitter beheercommissie Bulte Nijs, doet  hij nog steeds werkzaamheden voor de kerk zoals de functies van koster en diaken, is hij raadslid en fractievoorzitter van het CDA voor Hemelumer Oldefurd, chauffeur bij het inzamelen oud papier, regelen kanovaartocht in de feestweek en de werkzaamheden voor werkgroep historisch Koudum.  

Verder heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van het Hamdenmonument ter nagedachtenis van het neergestorte geallieerde vliegtuig in 1942 in Koudum en recentelijk het herstel van Boerd 1580 in de kerk. 

Na de uitreiking van het Beantsje speldje dat is ontworpen en gemaakt door Koudumer goudsmid Petra van der Beek, de Beantsjetaart door Bakker Uilke de Vries, een bos bloemen van Blom en Blêd) en de oorkonde namens boekhandel Muizelaar kreeg De Jong een luid applaus van het publiek.