Gemeente Súdwest-Fryslân zet handtekening onder contracten Wmo-begeleiding en huishoudelijke hulp

AtHomeFirst Friesland en het samenwerkingsverband van Zorggroep Alliade/GGZ Friesland bieden vanaf 2022 in elk geval voor vijf jaar alle vormen van Wmo-begeleiding aan in de gemeente Súdwest-Fryslân. Suver Thús en Axxicom Thuishulp doen dat voor de huishoudelijke hulp. De partijen hebben afgelopen week hun handtekening gezet onder het contract.

In de gemeente Súdwest-Fryslân maken op dit moment ongeveer 4250 inwoners gebruik van zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor begeleiding en huishoudelijke hulp. Dat betreft grotendeels huishoudelijke hulp aan ongeveer 2500 inwoners en daarnaast ambulante begeleiding aan huis, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en dagbestedingsactiviteiten op locatie. 

De nieuwe overeenkomsten met de zorgaanbieders gaan in op 1 januari 2022. Wie nu Wmo-begeleiding heeft, wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken starten na de zomer en duren tot eind 2022.

,,Zolang er nog geen gesprek is geweest, houden mensen de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen. Daarnaast kunnen inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân”, aldus de gemeente.

Nieuwe afspraken

Ook voor de huishoudelijke Hulp zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf volgend jaar gaan Suver Thús en Axxicom Thuishulp zorgen voor de Huishoudelijke Hulp in Súdwest-Fryslân.

,,Voor de meeste mensen met huishoudelijk hulp geldt dat ze de hulp houden die ze nu ook hebben", aldus de gemeente Súdwest-Fryslân.