Gemeente De Fryske Marren voert groot onderhoud uit aan begraafplaats Sloten

De gemeente De Fryske Marren neemt vanaf november de begraafplaats in Sloten onder handen.

Er vinden vanaf 11 november onder andere gedurende een aantal dagen asfalteerwerkzaamheden plaats. De begraafplaats is in die periode toegankelijk. 

Daarnaast wordt in januari gestart met het omvormen van de kleine paadjes tot graspaden. 

,,Gemeenten mogen sinds 2016 geen gebruik meer maken van onkruidbestrijdingsmiddelen om de verschillende paden en verhardingen op begraafplaatsen toonbaar te houden. Daarom hebben we in de gemeente al meerdere tussenpaden op begraafplaatsen veranderd in graspaden. Dit voldoet goed en zorgt ervoor dat de aanblik op de begraafplaats netter wordt", aldus DFM.

Als alles volgens plan gaat, denkt DFM dat het werk eind maart 2022 gereed is.