FOTO'S | CBS De Bolster uit Balk in het teken van praktisch verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise

ANWB Streetwise heeft dinsdag een praktisch verkeerseducatieprogramma gegeven bij basisschool CBS De Bolster uit Balk. Hieronder een door de school zelf aangeleverd verslag.

ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. CBS de Bolster vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen. Met lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm. 

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma: 

● Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

● Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met de fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig meerijden in de auto. 

● Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les, evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren. 

● Trapvaardig (groep 7 en 8): Afleiding in het verkeer. Mobiel telefoon gebruik. Bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Een positieve gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing middels een uitdagend fietsparcours.