Opening De Treffe Warns: 'Een fijn en toegankelijk doarpshûs'

Het vernieuwde doarpshûs De Treffe in Warns is zaterdag geopend met een open dag. Die werd door veel enthousiaste belangstellenden bezocht. Het bestuur en het beheer kijken terug op een drukke periode en een mooie open dag. ,,De activiteiten moeten van het dorp en daarbuiten komen.”

Het is prachtig weer voor jeu de boules. De dames en heren van de jeu de boules club treffen het. De ochtenddauw hangt nog een beetje over het veld, de najaarszon wint langzaam aan kracht. Er wordt fanatiek gespeeld op de banen achter doarpshûs De Treffe. Binnen hebben Marrit Bruinsma, Anke Jacobi (beheer De Treffe), Mieke Klessens (voorzitter) en Geeske Dijkstra (secretaresse) er mooi het uitzicht op. In een van de fris en kleurig geschilderde zalen evalueren ze de open dag en vergaderen over nieuwe ideeën. 

,,De plannen voor een grondige opfrisbeurt van De Treffe ontstonden een jaar of twee geleden”, zegt Geeske. ,,Stichting Janke Tromp zei de huurovereenkomst van het gebouw op. De activiteiten liepen terug, de doelgroep – ouderen en mensen met een beperking – kwam steeds minder. Het gevaar dat het gebouw helemaal leeg kwam te staan was zeer reëel. Het zou een aderlating voor het dorp zijn en funest voor de leefbaarheid. Waar moesten dan de verenigingen naartoe en waar konden de (familie)feestjes gehouden worden? Marcel Faase van de gemeente Súdwest-Fryslân ging in overleg met Stichting Janke Tromp en met dorpsbelang om te kijken of er een oplossing was. Er werd een speciale werkgroep opgericht en tijdens een inloopavond konden inwoners uit het dorp in gesprek gaan met de werkgroep, de dorpscoördinator en wethouder Erik Faber. Iedereen was vol lof! Die avond werd wel duidelijk dat er een grote behoefte was aan een plek waar verenigingen en dorpsbewoners terecht kunnen. We wilden hierbij graag ook samenwerking met ‘De Spylder’ realiseren. Dit is gelukt, samen met ‘De Spylder’ zijn we nu ‘Stichting De Ferbining’.”

 

Het totale pand (waarin ook basisschool De Meiboom en FysiotherapieWarns gevestigd zijn) was van WoonFriesland. De gemeente kocht het pand aan en toen ging het balletje rollen. Na een lange tijd kon er geverfd, opgefrist en ingericht worden. Geeske: ,,We hebben de muren in een warme kleur geverfd en in de ‘’t Klif zaal’ maakten jongeren uit Warns en omstreken een speciale muurschildering. Ook kwam er nieuwe verlichting en meubilair en hebben we een tweede zaal gekregen: de ‘Pot zaal’.” ,,De keuken is ook flink aangepakt”, vertelt Mieke. ,,Er is een groot fornuis geïnstalleerd met drie ovens en daardoor kan er nu naar hartenlust gekokkereld worden. Verder hebben we op de begane grond een toilet gekregen, dat is veel logischer, mensen moesten anders helemaal omlopen naar boven. We hadden als doelstelling een fijn en toegankelijk dorpshuis te bouwen en dat is dankzij Marrit en Anke van het beheer supergoed geslaagd! We zijn hier als vrijwilligers bijna iedere dag wel te vinden, het is uniek hoe iedereen zich inzet en er helemaal voor gaat.”

Beheer gymzaal

Naast het coördineren van allerlei zaken hebben Marrit en Anke sinds kort ook het beheer van de gymzaal. Marrit: ,,‘Sportdorp Warns’ is naar ons overgegaan. Ook is het schoonmaken van de gymzaal nu goed geregeld. Tijdens de open dag waren de bezoekers allemaal heel enthousiast en hebben ze met eigen ogen gezien wat er allemaal mogelijk is in De Treffe. Er waren onder andere standjes van de Thuiszorg, er was een duofiets en een laadpaal voor elektrische auto’s. Ook werden er demonstraties gegeven van diverse sporten. De damclub, yoga, trainingen voor mensen die een therapiehond willen aanschaffen, volksdansen, jeu de boules, koersbal, een breiclub, klaverjassen, privéfeesten en alle sporten, er gebeurt hier zoveel. Zeven dagen per week als we de zondagsschool ook mee rekenen.” Anke: 

‘Staan op voor ideeën’

,,Mochten mensen nou zelf een idee hebben over een sport of activiteit, dan staan wij daar natuurlijk altijd voor open. We nodigen ze juist daartoe uit! Alles is goed geregeld en dat hebben we ook te danken aan een goed bestuur. Want naast Mieke en Geeske zitten ook Maaike Boode-Bloemendal (sport), Stans Lowie (activiteiten dorpshuis) en Paul Stornebrink (penningmeester) in het bestuur.” 

Geeske: ,,Die mannelijke invloed is heel belangrijk! Daar zijn we erg blij mee. We hopen dat we het bestuur zo kunnen houden, in de toekomst hebben we voor alle activiteiten wel meer vrijwilligers nodig, dus als mensen zich geroepen voelen… We zijn trots op De Treffe, we hebben met zijn allen heel wat bereikt. Dat is in één woord geweldig.”

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via bal@hndcmediagroep.nl.

Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

(Tekst Amanda de Vries)