Piet van der Wal van damclub Nijemirdum wint van met vorm worstelende Stoffel Boersma

In de eerste klasse was er bij damclub Nijemirdum een overwinning van Piet van der Wal op een met zijn vorm worstelende Stoffel Boersma.

Ook Johannes van der Goot verloor in een vrijwel zeker gewonnen stand van Siep Altena, die werd gered door een fraaie damslag met directe winst.

Igge van der Veer kwam een schijf voor tegen Boake Pietersma, die terecht opgaf toen hij nog een schijf dreigde te verliezen.

Pier Akkerman won ook een schijf tegen Egge Reinsma, die zich nog lang kon verdedigen maar in het eindspel toch net tekort kwam voor remise.

In de tweede klasse was er een overwinning van Ultsje Groen op Meine Pietersma en ook Gelf Otter kon het niet bolwerken tegen Johannes Smits.

Lucas Hoogkamp stond twee schijven voor tegen Henk Bokma, die nog wel wat tegen stribbelde maar toch de handdoek in de ring moest gooien.

Gosse van der Veen kon zijn partij tegen Auke Hartstra ook in winst omzetten, waardoor er geen enkele partij in remise eindigde.