Otte Jans Luinenburg paste op het vermogen van Van Swinderen

Iedere Gaasterlander heeft wel van jonkheer Jan Hendrik Frederik Karel van Swinderen gehoord. De geleifde burgervader van Gaasterland die in de 19e eeuw drukte zijn stempel op het leven in Gaasterland. Minder bekend is zijn financiele rechterhand Otte Jans Luinenburg (1844-1911) die er altijd op toezag dat Van Swinderen niet te veel geld uitgaf.

Otte Jan was tot zijn 28ste aannemer en later dijksopzichter/ziener. Hij woonde in Mirns en deed in de avond weleens een wandeling in het Rijsterbos. Daar ontmoette hij op een avond de jonkheer. De mannen maakten een praatje waarbij de jonkheer aan Otte Jans vroeg of hij nog iemand kende die rentmeester wilde worden. Otte Jans antwoordde dat hij daarover zou nadenken en het ‘meneer’ zou laten weten. 

 Van Swinderen vond dat waarschijnlijk allemaal te lang duren en antwoordde: ,,Laat maar, ik heb hem al gevonden”, zei hij. Zo werd Otte Jans in 1876 de rentmeester van de jonkheer en zag toe op de inkomsten en uitgaven van ‘meneer’. De jonkheer gaf graag geld aan de vissers van Lemmer en de pachters/boeren in Gaasterland en investeerde ook in het Panamakanaal. 

Hij vroeg om advies aan Luinenburg om 1 miljoen gulden aan aandelen te kopen. Luinenburg schrok en adviseerde of dat niet te veel was. Enigszins beledigd over het advies besloot Van Swinderen het dubbele te investeren met het faillissement en Maatschappij Gaasterland tot gevolg.

Landgoed Rijs

Otte Jans Luinenburg woonde als rentmeester op het huidige Landgoed Rijs aan de Leise Leane 3. In 1880 brandde de oude woning (die recht tegenover Hotel Jans stond) af en werd de huidige woning gebouwd. Daar blijven Otte Jans en zijn vrouw wonen tot Otte Jans in 1907 met pensioen ging. Hij liet dan in Rijs, nu Marderleane 41 een renteniershuis bouwen. 

Op 14 november 1911 komt hij te overlijden, 67 jaar oud. Een ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in de kantlijn van de overlijdensakte aangegeven dat hij is overleden aan suikerziekte. Een jaar later op 9 november overlijdt zijn vrouw, 65 jaar oud. Otte Jans en zijn vrouw worden begraven in een van de twintig graven van de familie Luinenburg op het kerkhof in Oudemirdum.

(Tekst Arnoud van der Ridder)