Nieuwe Stichting Coöperatiekring Fryslân zet zich in voor kansarme kinderen

Klanten en leden van de Rabobank hebben gezamenlijk de Stichting Coöperatiekring Fryslân opgericht.

Door gezamenlijk bij te dragen aan projecten die kansengelijkheid vergroten, zeggen de initiatiefnemers gelijke kansen mogelijk te willen maken voor alle Friese kinderen. ,,Tijdens de coronatijd zijn de verschillen tussen kinderen nog groter geworden. Het is tijd om hier wat aan te doen, want waar je wieg staat mag niet je toekomst bepalen.” 

Deelnemers die duizend euro of meer inbrengen in de stichting beslissen welke projecten financieel ondersteund worden. De kring verdeelt gezamenlijk de totale financiële bijdragen over projecten die financiering nodig hebben en bewezen bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen. 

Coöperatiekring Fryslân is een onafhankelijke stichting met een ANBI-status en staat los van de Rabobank. Donatie aan de kring kunnen worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting.

Zie ook  www.cooperatiekring.nl/fryslan.