Súdwest-Fryslân legt woningverhuur Hindeloopen aan banden

Woningeigenaren uit Hindeloopen mogen hun woning voortaan maximaal dertig dagen per jaar recreatief verhuren.

Met dat besluit nemen het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân een groot deel van het voorstel over van de besturen van Stadsbelang, Stichting Promotie Hindeloopen en Stichting Stadsherstel. ,,Het voorstel kan op een breed draagvlak in Hindeloopen rekenen”, aldus het college van B en W.

Ook zegt het college dat nieuwe initiatieven van commerciële verhuur niet langer worden toegestaan. ,,Wel zijn  de vier bestaande situaties van commerciële verhuur van woningen toegestaan. Daarvoor komt een nieuw bestemmingsplan.” 

Ook de unieke ‘likhúzen’ (smalle, hoge woning met op iedere verdieping een vertrek) mogen van het college recreatief worden verhuurd.

,,Voor het recreatief gebruiken van tweede woningen is het voorstel om voor bestaande gevallen persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen in het bestemmingsplan. Het gebruik van woningen in deeltijd past in de woonbestemming, dit wordt per geval bekeken.”

Verdeeldheid 

Over de recreatieve verhuur van woningen zijn de meningen in Hindeloopen al langer verdeeld. Zo kreeg de gemeente de afgelopen jaren handhavingsverzoeken voor 42 woningen die recreatief zouden worden verhuurd. 

,,De gemeente vroeg aan de aan de inwoners van Hindeloopen om zelf met voorstellen te komen voor een oplossing. De drie genoemde stichtingen hebben deze kwestie, samen met inwoners, opgepakt.”

Met de verhuuraanpak is Súdwest-Fryslân een van de eerste gemeenten in Friesland die alvast werkt volgens de nieuwe Omgevingswet. Het collegebesluit wordt eind dit jaar behandeld door de gemeenteraad.