SKS gezonde zeilwedstrijd met bak wind en box fruit

Terherne - Gesterkt door een box vol fruit en een bak vol wind beleefden de zeilers woensdagmiddag laat een topdag op de Snitser Mar bij Terherne. De ruime zandlopersroute met na drie routes een finish bij de pier maakte de SKS-wedstrijd ook voor het talrijke publiek attractief. Op het netvlies van de fans blijft de gouden overwinning voor Grou. Vlak voor de tweede hoge boeironding in al de eerste route schudde Douwe Azn. Visser Heerenveen van zich af. Sytze Brouwer hield nadien kloek stand op de tweede positie. De Grousters zagen hun voorsprong gaandeweg uitgroeien tot vier volle minuten.

De meest venijnige strijd ontspon zich in de staart van de voorhoede en in de middenmoot. De Snekers die de eerste hoge boei als derde rondden, draaiden te laat voor Grou en d’Halve Maen. Pas na overleg van boord tot boord toonden de concurrenten zich bereid het rode protestdoek weer te ontknopen als de Snekers hen langszij zouden laten gaan. Zodoende zorgde de afhandeling van dit akkefietje niet voor een zwetende jury. De Snekers bleven daarna op veilige afstand..


De vurigheid in de wedstrijd tekende  zich ook scherp af in de achterhoede. Zo moest Jaap Zwaga van Langweer met een concentratie van top tot teen proberen een aanvaring met Johannes Meeter van Huizum bij een hoge boeironding te voorkomen. Aan het helmhout hing Meeter bijna overboord voor het sturen van het skûtsje dat na een fokwisseling in het begin van de wedstrijd als rode lantaarndrager dienst deed.


Scherp
Zwaga moest op zijn beurt ook op zijn hoede zijn voor een aanvaring met Willem Meeter van Leeuwarden. De hoofdstedelingen rondden de bovenste boei vlak voor hem met een scherpte die schippers op het scherpst van de strijd eigen is. Voor achterhoedevechters bleef dit opmerkelijk, zodat het publiek vanaf de start tot en met de finish echt spectaculaire momenten meemaakte: vol in de touwen, soms met een gereefd zeil en van seconde tot seconde spannend. 

Die spanning werd nog eens een extra accent gegeven door de Lemsters. Komend vanaf een zevende positie in het eerste rak wisten ze bij de opgang naar de tweede route zich op een vierde plaats te consolideren om daarna een aanval op Drachten in te zetten. Jeroen Pietersma van Drachten smaakte nu eens het genoegen voor zijn broer Gerhard te finishen. Twee dagen eerder, op De Veenhoop, werd Gerhard dagwinnaar en sloot Jeroen de rij van veertien. Op eigen water klom Pieter Meeter van Akkrum van een negende naar een vierde plaats.


Pûsters
Een super gezonde lunch vormde mede de basis voor een zalige zeildag. Wethouder Jelle Zoetendal van nu het tot sportgemeente bestempelde Heerenveen gaf ’s ochtends bij de routebespreking ‘in moai mandsje fruit’ aan de schippers cadeau. “Jimme moatte it allinne even sels ôfhelje, want de boaiem is net sa sterk”. Weerkundige Hessel Kerkhof maakte de zeilfanaten extra blij met zijn voorspelling van een wind vanuit het zuidwesten tot westen met een kracht van 4 tot 5. “Mei pûsters yn seis. Sa is it en net oars”, zo besloot de Ulrumer in vlekkeloos Fries.


Na aftrek van de slechtste wedstrijd leidt Gerhard Pietersma van Earnewȃld nu het voorlopig algemeen klassement met 2,9 punten. Douwe Azn. Visser van Grou volgt met 3,9 punten en op afstand als derde Sytze Brouwer van Heerenveen met 6 punten.


Uitslag SKS-wedstrijd op Terherne: 1. Grou, Douwe Azn. Visser, 0,9; 2. Heerenveen, Sytze Brouwer, 2; 3. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 3; 4. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 4; 5. Drachten, Jeroen Pietersma, 5; 6. Earnewȃld. Gerhard Pietersma, 6; 7. Sneek, Jappie Dzn. Visser, 7; 8. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 8; 9. Joure, Rinus de Jong, 9; 10. Stavoren, Auke de Groot. 10; 11. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 11; 12. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 12; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 13; 14. d’Halve Maen, Klaas Westerdijk, 14.