Ganzenverjaagteams van start

REGIO - Op 1 maart 2018 starten Friese wildbeheereenheden met ganzenverjaagteams. Deze verjaagteams ondersteunen boeren bij het verjagen van ganzen. Dit moet ertoe leiden dat ganzen minder schade aanrichten aan gewassen. De teams zijn actief tot 1 juni 2018.

Boeren zijn er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om ganzen van hun landerijen te verjagen. Daarvoor roept een boer de hulp in van zijn vaste jager. Het komt wel eens voor dat de jager niet in de gelegenheid is, of dat er intensiever verjaagd moet worden. Boeren kunnen dan een ganzenverjaagteam inschakelen. Om zo effectief mogelijk te verjagen, gebeurt dit met ondersteunend afschot. Dat mag vanaf een half uur voor zonsopkomst tot 12:00 uur. Na dit tijdstip is verjaging wel toegestaan, maar zonder ondersteunend afschot.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Provinsjale Steaten diene de suggestje om as oanfolling op reguliere jagers ek mobile ferjeiteams yn te setten. Dat idee hawwe wy fierder stal jûn. De ferjeiteams binne in moaie gearwurking tusken boeren en jagers. Allinne mei in mienskiplike ynspanning slagget it om de skea dy’t feroarsake wurdt troch guozzen te beheinen.”

Foerageergebieden

De ganzen worden verjaagd naar foerageergebieden. Dit zijn stukken land waar ganzen vrij kunnen neerstrijken om te rusten en te eten. Ganzen mogen hier tot 1 april niet verjaagd worden. Na 1 april mogen de ganzen overal verjaagd worden, om schade te beperken. Het is de bedoeling dat de ganzen door intensiever verjagen met behulp van de verjaagteams, eerder weer vertrekken naar de Arctische broedgebieden.

Fryske Guozzeoanpak Het intensiever verjagen van ganzen past in de Fryske Guozzeoanpak die Provinciale Staten hebben vastgesteld. De basis van de Fryske Guozzeoanpak bestaat uit de balans tussen het beschermen van ganzen en het bestrijden van schade aan boerenland. “De skea dy’t guozzen tabringe oan lânbougewaaks is yn de ôfrûne jierren fierder tanaam. It tal guozzen giet omheech, en se bliuwe hieltyd langer. Fanwegen de tanimmende skea, biede wy mear mooglikheden om dy skea te bestriden en foar te kommen,”  aldus gedeputeerde Johannes Kramer.