Veel bomen Enkhuizerlaan Rysterbos ziek

RIJS - De komende periode staat er nogal wat staat te gebeuren in het Rysterbosk, dat bekend staat om haar oude en statige laanbomen. De bomen in de Enkhuizerlaan zijn alleen op hoge leeftijd en daardoor bezwijken er steeds meer eiken door ouderdom. De afgelopen jaren heeft It Fryske Gea de Enkhuizerlaan gefaseerd van nieuwe laanbomen voorzien. In 2015 en 2017 zijn de eerste twee delen van de laan aangepakt. De komende winterperiode staat het laatste deel van de Enkhuizerlaan op de planning.

27 bomen Rysterbosk worden gekapt

De totale laan is 1215 meter lang en hiervan wordt de laatste 250 meter aangepakt. Een groot deel van de laan is hier helaas door de tijd al verdwenen. Van de laatste 38 bomen worden er 27 weggehaald. De andere negen bomen blijven staan, omdat hierin holen zitten van onder andere de grote bonte specht en vleermuizen. Van deze bomen zagen we alle takken af, zodat ze geen gevaar kunnen vormen voor wandelaars en geen zonlicht wegnemen voor de nieuwe bomen. In de winter herplanten we dit deel van de laan met eiken.

Toekomstbeeld

Wie vanaf Hotel Jans door de Enkhuizerlaan wandelt, ziet het resultaat van de vorige maatregelen. Eerst is er het in 2015 aangeplante beukenlaan. Daarna volgt een volwassen beukenlaan, die vervolgens overgaat in het deel met de in 2017 geplante eiken. Daarachter staat het laatste deel dat deze winter wordt hersteld. Een groot deel van de laan is straks vernieuwd en door goed op de laanbomen te passen kunnen ze zeker weer 200 jaar mee.

Het kappen van bomen is een ingrijpende maatregel en roept vaak emotie op. Daarnaast geeft het tijdelijk overlast aan de wandelaars in het bos. ‘Wil u graag meer informatie? Wij zijn telefonisch bereikbaar (tel. 0515-581900) en u kunt ook op afspraak langskomen. Bel hiervoor gerust zodat we u de werkzaamheden verder kunnen toelichten,’ stelt districtshoofd Germ van der Burg van It Fryske Gea.

Veel gestelde vragen over laanbomen

Waarom is de kap van deze bomen nodig?

De laanbomen zijn aan het aftakelen. Op dit moment gaan er elk jaar weer enkele bomen door diverse oorzaken dood. Bomen die de veiligheid van wandelaars in gevaar brengen, worden jaarlijks verwijderd. Hierdoor ontstaan er langzamerhand gaten in de laan en verliest de laan zijn samenhangende karakter. Om de laan voor toekomstige generaties te behouden is het noodzakelijk om groot onderhoud te plegen en de laan waar noodzakelijk te vervangen.

Waarom plant je niet jonge bomen aan in de oude bestaande laan?

Helaas is het geen optie om zieke en dode bomen te kappen en te vervangen door jonge bomen. De jonge bomen krijgen dan teveel schaduw, waardoor de bomen niet als rechte en gezonde laanbomen kunnen opgroeien.

Hoe lang duurt het voordat de laan er weer mooi uitziet?

Na ongeveer 5 a 10 jaar ziet de laan er alweer heel behoorlijk uit. Wij planten bomen die bewust gekweekt worden als laanboom , die doormiddel van snoei opgroeien als een mooie laanboom.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De kap van de bomen is vrij snel afgerond. In ca. 1 week zijn de oude laanbomen gekapt. Daarna moet de ondergrond geschikt gemaakt worden voor de herplant. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden in de wintermaanden de nieuwe laanbomen aangeplant.

Hoeveel bomen worden er gekapt?

Er worden ongeveer 27 bomen gekapt en daarvoor komen 80 nieuwe laanbomen terug.

Ben je verplicht om bomen te herplanten?

It Fryske Gea is binnen de Boswet verplicht om gekapte bomen te herplanten of elders te compenseren. In dit geval wordt het gekapte deel van de bomen volledig herplant.

Hoe kijkt It Fryske Gea tegen de kap van deze bomen aan?

Ook voor onze vereniging is de kap van deze oude laan moeilijk, maar het is onze taak om deze cultuurhistorische laan te beschermen. It Fryske Gea begrijpt eventuele emoties van wandelaars en omwonenden, maar wil het bos voor toekomstige generaties behouden

Op welke manier wordt rekening gehouden met de natuurwaarden bij het herstel van de laan?

Van te voren is een faunacheck gedaan waarbij o.a. is gekeken naar beschermde soorten als vleermuizen en broedvogels. In dit geval worden bomen met holten gespaard maar worden wel de meeste takken afgezaagd. Hierdoor blijven de holten bestaan maar ontstaat er voldoende licht en ruimte voor de nieuwe laanbomen om zich goed te ontwikkelen.

Waarom planten we hier eiken?

Een eik is zogenaamde lichtboomsoort, ze hebben veel licht nodig om te groeien. Op deze locatie is veel licht vanwege een relatief lage boomhoogte in het naastgelegen bos. In het eerste deel van de Enkhuizerlaan zijn de bomen naast de laan echter hoger en daarom is hier gekozen om beuken te planten. Door voor twee boomsoorten te kiezen is één laan is er bij plagen of boomziektes sprake van risicospreiding. Daarnaast heeft elke boomsoort haar eigen biodiversiteit aan soorten (denk aan schimmels, insecten en vogels). Meer soorten geeft meer biodiversiteit.