Lange partijen en vreemde standen bij DC Nijemirdum

Nijemirdum - Lange partijen. Vreemde standen. Spannende wedstrijden. Allesbehalve saai, maar geen enkele partij eindigde in een beslissing bij damclub Nijemirdum.

In de eerste klas speelde Gert Baukema tegen Uiltsje Groen. Dit was een gelijkopgaande partij die eindigde in remise. Ook Igge van der Veer en Siep Altena hielden elkaar in evenwicht. Arjen Batteram zag een positionele winst over het hoofd in zijn partij tegen Johannes van der Goot.

Stoffel Boersma en Egge Reinsma gaven elkaar geen duimbreed toe en ook deze partij eindigde onbeslist. In de tweede klas kon Gelf Otter zijn extra veroverde schijf niet voldoende benutten om te winnen van Leffert Walinga. Meine Pietersma en Andies Roskam speelden een vlotte remise en een vlink langere partij tussen Boake Pietersma en Lucas Hoogkamp bracht ook geen winnaar.