FNP:’Burgers hebben recht op informatie’

SWF Besluiten van de Overheid eerder bespreekbaar maken, dat is het thema van een bijeenkomst op dinsdag 18 december van de FNP in de Utherne ini IJlst. De rol van de overheid wordt daar besproken en er is ruim gelegenheid voor discussie.

Sprekers zijn Atze Jan de Vries, redakteur politiek en bestuur bij de Leeuwarder Courant en Peter A.J. Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam. De Vries: “Gemeentelike beslútfoarming is faak kompleks. Besprek foarôf dúdlik de resultaten en ferwachtigen.”

Bootsma: “Wij wijzen erop dat duurzaamheid steeds urgenter wordt. Er moet veel op de schop. Gemeenteraden moeten tempo maken.”

Belangrijke zaken die spelen

Er spelen momenteel legio belangrijke complexe zaken die heel veel mensen raken. Sicco Rypma FNP raadslid in Súdwest-Fryslân: “Oft it no om wynturbineparken, enerzjy transysje, wentebou of sânwinning giet, minsken hawwe rjocht op ynformaasje en moatte daliks serieus nommen wurde”. Helaas dreigen mensen het zicht, op wat de overheid doet, kwijt te raken, inspraak komt dan meestal veel te laat op gang en is de kans op succes nihil.

Journalist Henk van der Laan 8 december in het Friesch Dagblad: “Ingrijpende besluiten passeren vaak zonder al te veel ophef in het parlement. Pas als de gevolgen zichtbaar worden, staan land en kamer in vuur en vlam”. Meer dan voldoende reden voor FNP Fryske Marren, Hearrenfean en Súdwest-Fryslân om een thema-avond met discussie te organiseren: “Foar alle ynwenners fan ús gemeenten en oare belangstellenden”.

Dinsdag 18 december 20.00 uur in MFC De Utherne (bij de molen).