Informatieavond renovatie Lutskade

BALK - Aan de kademuren langs de Luts bij de Raadhuisstraat, Van Swinderenstraat, Gaaikemastraat en Westein, zijn de afgelopen jaren diverse inspecties en onderzoeken uitgevoerd. De uitkomst hiervan is dat een deel van de kademuur langs de Raadhuisstraat vervangen moet worden en dat er op korte termijn herstelmaatregelen nodig zijn aan de kademuur langs de Van Swinderenstraat, bij de Teernstrabrug. Op dinsdagavond 11 december vanaf 20.00 uur informeert de gemeente samen met Antea bewoners over zowel de herstelmaatregelen als de vervanging van een deel van de kademuur. Het gaat om een inloopavond: u bent van harte welkom tussen 20.00 en 21.30 uur in de vergaderzaal van cafetaria De Balk, Lytse Side 10-12. Gemeente De Fryske Marren verzorgt deze avond samen met Antea Group. Antea Group heeft de onderzoeken uitgevoerd naar de kade en gaat ook de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Herstelwerkzaamheden en vervanging deel kademuur

Tijdens de inloopavond informeren Antea en de gemeente u over de eerste herstelmaatregelen, die zoals het nu staat in januari 2019 plaatsvinden. De planning hiervan gaat in overleg met de winkeliersvereniging en plaatselijk belang Balk Vooruit. Waarschijnlijk zal alleen de Van Swinderenstraat tijdelijk gestremd zijn. Deze werkzaamheden (fase 1) bestaan uit het herstellen van een aantal verankeringen, daarnaast worden ontbrekende stenen in de kademuur opnieuw ingemetseld. Ook informeren we u op 11 december over fase 2: het vervangen van een deel van de kademuur in 2020 en de voorbereiding hiervan. Hierbij gaat het om de kademuur tussen de Teernstrabrug en de Ossebrug, aan de kant van de Raadhuisstraat. Bij de renovatie houden we rekening met een aantal uitgangspunten zoals de breedte van de Luts, het belang van de (deels monumentale) bomen en het historische beeld van de Luts en de kademuur. Dit is besproken met plaatselijk belang en de winkeliersvereniging en bespreken we ook graag met u. Met deze informatieavond willen gemeente en Antea inwoners op de hoogte houden van de plannen en de aanpak van de renovatie, die nu in voorbereiding is.