Cursus ambassadeur nationaal Landschap

OUDEMIRDUM - Zuidwest Fryslân- Bezoekerscentrum Mar en Klif organiseert opnieuw de leuke cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De cursus start op dinsdag 15 januari 2019 en bestaat uit vier dagdelen gegeven op diverse bijzondere plekken.

Zuidwest-Fryslân is één van de twintig Nationale Landschappen die ons land kent. Het bijzondere van nationale landschappen is dat ze een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen bieden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de IJsselmeerkust. De titel Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.

Inhoud cursus

Naast de toeristisch recreatieve sector is de cursus toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in het landschap. Doel is om het unieke landschap van de eigen woon- en werkomgeving beter te leren kennen en door te kunnen vertellen. In vier dagdelen op unieke locaties worden cursisten geïnformeerd over de organisatie, ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis van Zuidwest Fryslân. Cursisten leren het landschap als het ware te ‘lezen’ en zijn keer op keer blij verrast. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en krijgen een kleine werkopdracht over de eigen woonomgeving.

De cursus zorgt voor een verdieping, verbondenheid, samenwerking, kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn eventuele bedrijf of organisatie met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Naast het programma wordt er jaarlijks een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de slotbijeenkomst ontvangen de cursisten een certificaat en een gevelbordje Ambassadeur van het Landschap. De reacties van cursisten van voorgaande jaren zijn bijzonder positief. Naast het verdieping in het landschap, dat veelal leidt tot bijzondere ‘eigen’ ontdekkingen, is ook de kennismaking erg belangrijk.

Wanneer en waar?

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag 15 januari en 29 januari (cursusdag), dinsdag 5 februari (excursie dag) en op dinsdag 5 maart (slotbijeenkomst en netwerkmiddag) 2019. De kosten per deelnemer zijn €179,- (incl. BTW). Per cursus kunnen maximaal 25 deelnemers inschrijven. Opgave kan via info@marenklif.nl. Kijk voor meer informatie www.marenklif.nl of Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland.

Foto Provincie Fryslân