Hele tweede kamer wil dat zorgvuldig besluit wordt genomen over zandwinning

OUDEMIRDUM - De motie van Groenlinks, D66 en de Christenunie over "een zorgvuldig besluit over de zandwinning in het IJsselmeer" is met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

Het gebeurt niet vaak dat een dergelijke motie ook op de instemming van PVV en Forum voor Democratie kan rekenen.

De Kamer besloot het volgende:’Gehoord de beraadslaging, overwegende dat we zuinig moeten zijn op onze natuur en in het bijzonder op beschermde Natura 2000-gebieden; overwegende dat het op industriële schaal gedurende 30 jaar tot wel 60 meter diep afgraven van 120 miljoen m3 zand voor de kust van Oudemirdum een belangrijk foerageergebied voor bijzondere en beschermde vogels aantast; verzoekt de regering om, een overzicht te maken van welke stappen zijn ondernomen om te komen tot een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.’