CDA maakt zich druk over zonnevelden, niet over zandwinning

LEEUWARDEN/BALK - In een persbericht laat de provinciale CDA fractie weten dat ze vindt dat er geen zonnevelden in het buitengebied moeten komen omdat dit volgens de fractie gevolgen kan hebben voor het Fries landschap, de biodiversiteit en het bodemleven.

De redactie van de Balkster Courant heeft daarop vervolgens de vraag gesteld of de gevolgen van zandwinning midden in een Natura 2000 gebied de partij dan niet verontrusten. De provinciale CDA-fractie zegt daar dit over:’Wij begrijpen de onrust over de zandwinning in het IJsselmeer. Er was kennelijk geen reden om een vergunning te weigeren voor zandwinning in het IJsselmeer. En nu is de gemeenteraad van De Fryske Marren aan zet. Zij staan voor een lastige afweging van verschillende belangen en moeten tegelijkertijd de juridische aspecten correct afhandelen.Als provinciale CDA-fractie doen wij daarover dan ook geen uitspraken.’

MER rapportage kennelijk leidend geweest

Op de vervolgvraag van de redactie of de partij dan volledig afgaat op de MER rapportage zonder dat ze zich daarin verdiept heeft, omdat het woord 'kennelijk' impliceert dat ze blind heeft gevaren op dit rapport, geeft de partij vervolgens geen antwoord meer. Op basis van die kennelijke regels heeft de provincie overigens wel aangegeven dat ze akkoord is met de zandwinning.