Ingezonden: Het CDA, de zandfabriek en sensatiezoekers

Piet Salverda was woensdag aanwezig op de raadsvergadering en hoorde volgens eigen zeggen daar iets dat zijn oren deed klapperen. Hij schreef daarom een ingezonden brief naar de Balkster Courant en zegt daarin:’ Woensdagavond 28 november 2018, 19.30 uur. De voorzitter opent de raadsvergadering van de gemeenteraad de Fryske marren, met onder andere de mededeling dat een raadslid van het CDA iets later komt.

Hij doet dit voor een overvolle raadszaal. Zeer veel inwoners van de gemeente bezoeken deze vergadering , dit omdat ze hun grote bezorgdheid kenbaar willen maken over het plan zandwinning in het IJsselmeer.

20.15 uur. Nadat het punt zandwinning is doorgeschoven naar een volgende vergadering wordt de vergadering geschorst en verlaten de verontruste inwoners met gemengde gevoelens de raadszaal.

Tijdens de schorsing begroet het betreffende CDA raadslid, dat na een halfuur de vergadering is binnen gekomen iemand die naast mij op de publieke tribune zit. Daarbij zegt zij dat ze het helemaal niet vervelend vindt om iets later te komen omdat ze ‘’niet zit te wachten op die sensatiezoekers’’.

Verontruste inwoners betitelen als ‘’sensatiezoekers’’…………..

Hoe kun je als raadslid zo ver af (willen?) staan van de mensen die jou hebben gekozen , die jij als raadslid vertegenwoordigt???? Hoe durf je als raadslid betrokken inwoners te betitelen als sensatiezoekers !!

Ik zou niet alleen dit raadslid maar de gehele fractie van de CDA willen wijzen op hun primaire taak als raadslid : ‘’het luisteren naar de inwoners van de gemeente’’. Lees uw eigen stukken er op na . Blijkbaar is de CDA dat vergeten….

Luister naar al die verontruste inwoners! Kom uw verkiezingsprogramma na! En ga niet mee met een wethouder die ter verdediging van die zandfabriek prevelt over gevolgde procedures, rijksbelang en ‘’achter de dijk zie je toch niets’’…… Wel eens van struisvogelpolitiek gehoord, wethouder?

CDA: U bent er om het belang van uw inwoners te behartigen , luister daar naar en zeg NEE tegen dit plan .

P.A.Salverda, Oudemirdum

Reactie raadslid

De Balkster Courant heeft het desbetreffende raadslid om een reactie gevraagd op deze ingezonden brief. Ze zegt dat ze zich niet kan herinneren dat ze dit gezegd heeft en ze zich dat ook niet kan voorstellen. Dat ze zich enorm gehaast had om toch nog bij de vergadering te zijn en dat ze daarvoor zelfs haar eten heeft laten schieten. ‘Als ik het dan al gezegd zou hebben, is dat niet zo bedoeld. Ik vind de mensen geen sensatiezoekers. Je kunt het met elkaar oneens zijn, maar mensen die met deze overtuiging komen, staan gewoon ergens voor. En de moeite die mensen nemen om naar het gemeentehuis te komen om daar hun zorgen te uiten, respecteer ik gewoon. Ik heb me enorm gehaast om toch nog bij de vergadering te zijn omdat ik het gevoel heb daarin als raadslid een verantwoordelijkheid te hebben.