Boerderij Lange Jerden 2 Sloten mag verbouwd tot groepsaccommodatie van B&W

SLOTEN - B&W is in principe akkoord met het wijzigen van de bestemming van de boerderij aan de Lange Jerden 2 in Sloten. Het plan is om de boerderij te verbouwen tot groepsaccomodatie voor circa 50 personen. De bebouwing wordt hierbij niet uitgebreid. Voor groepen groter dan 50 personen is er de mogelijkheid om op het erf te kamperen.

Het huidige woonhuis kan recreatief verhuurd worden aan groepen van circa 10 tot 12 personen. Daarnaast vindt aanvrager de mogelijkheid voor een bedrijfswoning op het perceel noodzakelijk voor het volledige toezicht. In eerste instantie wordt deze woning nog niet gerealiseerd, maar de aanvraag ligt er al wel, zodat daarvoor later geen procedure meer gevolgd hoeft te worden.

Haventje

Samen met Landschapsbeheer Friesland is een inrichting van het erf/ landschap ontworpen. Ook voorziet het plan in de realisatie van een haventje voor eigen gebruik.

De boerderij valt onder de bestemming Agrarisch gebied in een open landschap’. Het gevraagde gebruik is in strijd met de gebruiksregels van deze bestemming. Volgens B&W is er geen ruimtelijk en landschappelijk bezwaar tegen de plannen omdat de bestaande bebouwing wordt hergebruikt en er geen nieuwbouw plaatsvindt. Bovendien vindtd B&W dat er een markt is voor groepsaccomodaties binnen de gemeente. De gemeente wil graag meegaan in de trend om met een groep op vakantie te gaan. Sloten profiteert bovendien van deze accommodatie aldus B&W.