Geen OZB voor zonnepanelen

BALK - Bij de behandeling van de kadernota heeft de gemeenteraad er voor gekozen om zonnepanelen op daken van woningen niet te laten meetellen in de heffingswaarde van de Onroerende Zaak Belasting (OZB).

De gemeenteraad diende daarvoor een motie in, want B&W wilde wel dat dit de OZB verhoogde.