Weromsjen yn Gaasterlân (400)

De boerderij op deze foto moest in 1836 fl. 480 gulden aan huur opbrengen, verhuurder was van Swinderen te Rijs, grietman van Gaasterland. Huurder werd Douwe Pieters Douma, boer te Broek (Doniawerstal). Hij overlijdt in 1860 op 60 jarige leeftijd. Zoon Cornelis Douwes Douma gaat de boerderij bewonen. Na zijn overlijden in 1908 zet zijn vrouw het bedrijf voort tot zoon Jan Cornelis Douma in 1919 de boerderij van de “Maatschappij Gaasterland” koopt. In 1945 komt Cornelis Douma, zoon van Jan Douma op de boerderij. In de zomer van 1946 gaat de boerderij in vlammen op door kortsluiting in de “Jacobsladder”. Februari 1954 overlijd Cornelis Douma, zijn vrouw Bregtje de Kroon zet de boerderij voort tot 1972 dan gaat Jan Douma, de vijfde generatie Douma, de boerderij bewonen. Deze plek, nu Hoitebuorren 3 te Oudemirdum, is dus al 182 jaar bewoond door de Douma’s.

Foto en tekst: Piet Rienstra

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327