Raadsfracties CDA, FNP en VVD willen besluit zandwinning uitstellen naar 2019: tegenstanders gaan toch naar gemeentehuis

BALK - In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de zandwinning in het IJsselmeer. De fracties van de coalitiepartijen stellen voor om de besluitvorming in de gemeenteraad van De Fryske Marren door te schuiven. Op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 28 november staat een wijziging van het bestemmingsplan. Die wijziging moet zandwinning mogelijk maken.

Vragen in de Tweede Kamer

Het onderwerp zandwinning heeft de afgelopen twee weken tot veel discussie geleid. Dit was aanleiding voor een aantal fracties in de Tweede Kamer om vragen te stellen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aan de Tweede Kamer toegezegd een brief met aanvullende informatie te sturen over het proces dat tot nu toe gevoerd is.

De fracties vinden het niet verstandig dat de gemeenteraad nu een besluit moet nemen over een dossier waarover in de Tweede Kamer nog vragen bestaan. Dit staat een zorgvuldige afweging van belangen in de weg.

Doorschuiven naar 2019

De fracties van het CDA, FNP en VVD stellen daarom voor dat het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan woensdag niet behandeld wordt door de gemeenteraad. Zij stellen voor om deze pas te behandelen nadat de Minister de Tweede Kamer verder geïnformeerd heeft.

Tegenstanders

De tegenstanders die massaal wilden inspreken, maar ook met bussenvol naar Joure zouden komen vanuit Gaasterland en Lemmer gaan overigens wel gewoon naar het gemeentehuis. ‘We gaan door, we gaan naar Joure en laten ons niet kisten. We gaan er van uit dat iedereen dan ook gewoon meegaat,’aldus de actievoerders. Het punt staat in eerste instantie ook nog gewoon op de agenda, de raad moet formeel beslissen dat ze het af wil voeren. Maar omdat CDA, FNP en VVD de meerderheid in de gemeenteraad hebben, gaat dat sowieso gebeuren.