Wonen in timmerfabriek Sijtsma

BALK - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat ze positief staat tegenover het realiseren van vier wooneenheden in timmerfabriek Sijtsma aan de Wilhelminstraat 11a te Balk.

Het is de bedoeling de wooneenheden als losse units in de bestaande loodsen te plaatsen rond een gezamenlijke binnenruimte. De eenheden krijgen aan de buitenzijde een patiotuin waarvoor een deel van de kapconstructie wordt gesloopt. Tot de locatie behoren ook de woningen aan de Wilhelminastraat 11 en 15. Deze woningen blijven behouden. De locatie heeft op grond van het bestemmingsplan Balk-Noord de bestemming bedrijven. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. B&W is daarmee in principe akkoord.

Van werkplaatsen naar woningen

Nu zijn er op de plek 2 grote werkplaatsen. De eerste werkplaats is in 1957 gerealiseerd. In 1958 is de uitbreiding in de vorm van de 2e werkplaats gebouwd. Vanaf 1957 is op de locatie een timmerfabriek gevestigd. De oorspronkelijke werkplaatsen zijn nog grotendeels intact. Uit een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek is gebleken dat de grond schoon is. Om het complex liggen allemaal woningen. De woningen links en rechts van de erftoegang maken onderdeel uit van de herontwikkeling.

In de nieuwe situatie zal de locatie worden ontwikkeld voor wonen. De beide bestaande woningen links en rechts van de erftoegang blijven gehandhaafd. De rechter woning zal worden gerenoveerd. Hierbij wordt de gevel in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. In de bestaande timmerloodsen worden 4 wooneenheden gerealiseerd. Deze eenheden worden als losse volumes in de loods gezet. Hierdoor is het mogelijk de bestaande bebouwing te handhaven. Parkeren gebeurt op eigen terrein.

Timmerfabriek sluit

De huidige timmerfabriek sluit eind van dit jaar de deuren, maar de bestemming “bedrijven” die het perceel heeft maakt vestiging van nieuwe, potentieel milieuhinderlijke bedrijvigheid mogelijk. Als de bestemming wordt gewijzigd en de woningen worden gerealiseerd kan dat niet meer.

Wie wil gaan wonen in deze particuliere huurwoningen zal tussen de 800 en 1000 euro per maand kwijt zijn, inclusief energie. Uit het recent uitgevoerde woningbouwonderzoek blijkt volgens B&W dat in de particuliere verhuur een aantoonbare vraag is naar woningen in deze prijsklasse. Verwacht wordt dan ook dat er in Balk zeker belangstelling zal zijn voor deze woonvorm.

Bijzonder woonconcept

Er is sprake van een specifieke sfeer aldus de indieners van het plan. ‘Je woont straks als het ware in de timmerfabriek. Door de wooneenheden niet alleen op de privé buitenruimte te oriënteren maar ook op het gezamenlijke entreegebied (overdekt), is de verwachting dat er een sterke sociale samenhang tussen de bewoners ontstaat.’ Wel blijft het een beetje achteraf wonen, omdat de betrokkenheid bij het openbaar gebied niet kan worden gerealiseerd.

De contouren van een fabriek met historie blijven behouden. De losse plaatsing in het bestaande volume zorgt er voor dat de historie van de locatie afleesbaar blijft.

Energie opwekken

Op het dak van de loodsen worden PV panelen geplaatst. De benodigde energie voor de 4 nieuwe en 2 bestaande woningen kan hier worden opgewekt. Het gehele project is daarmee energie-neutraal. De nieuwe wooneenheden plus de te renoveren woning zullen van het gasnet worden afgekoppeld. De nieuwe wooneenheden zullen met duurzame materialen worden opgetrokken. Behoud van de bestaande gevels en dakconstructie van de oorspronkelijke loodsen draagt ook bij aan het duurzame karakter van deze ontwikkeling.

De buurt

Het gaat hier nog om een principeverzoek. De gemeenteraad moet nu beslissen of ze ook positief is. Als dat zo is moet de initiatiefnemer zelf draagvlak creëren bij de buurt. ‘Verwacht mag worden dat dit draagvlak er dan wel zal zijn omdat potentiële bedrijfshinder niet meer mogelijk zal zijn na het realiseren van dit plan en de uitstraling.’aldus B&W.