Openstellen subsidieregeling Natuur en Landschap

Voor het beheer van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen ecologische hoofdstructuur, is ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Het gaat om subsidies voor de Unie van Bosgroepen, Natuurkollektyf Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Noardlike Fryske Wâlden. Deze partijen beheren met dit geld het Friese deel van het Natuurnetwerk voor de provincie. Het grootste deel moet in het NNN terecht komen, een heel klein deel (133.000 euro) mag daarbuiten worden besteed.