Informatiebijeenkomsten voor inwoners

KOUDUM - De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert de komende weken zes informatiebijeenkomsten voor haar inwoners om de uitkomsten van het woononderzoek te presenteren en bij te praten over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De bijeenkomsten worden gehouden in Koudum, Wommels, Witmarsum, Heeg, Sneek en Bolsward.

Inwoners van It Heidenskip, Hemelum, Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns, Workum zijn welkom op dinsdag 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in De Klink aan de Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2).

Onderzoeksbureau Companen voert het woononderzoek momenteel uit in opdracht van de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in de gemeente aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst, door bijvoorbeeld vergrijzing en krimp.

“Tot dusver is er veel technisch onderzoek gedaan”, zegt wethouder Stella van Gent van wonen. “Dat technisch onderzoek is nuttig, maar wij vinden het vooral ook belangrijk om hierover met inwoners in gesprek te gaan. Hoe kijken zij aan tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân? Welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving? En hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten.” De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport. De bijeenkomsten beginnen steevast om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Belangstellenden worden gevraagd zich wel even aan te melden via woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden op www.woneninsudwestfryslan.nl.