Kringloopwinkel Koudum houdt hoop op voortbestaan

KOUDUM - Veel meer dan zomaar een kringloopwinkel’ valt op de gevel van Emmaus in Koudum te lezen. Met de ondersteuning van verschillende goede doelen in binnen en buitenland en de sociale functie die tot ver buiten de dorpsgrenzen reikt, lijkt dat meer dan zomaar een tekst. Maar er zijn zorgen. Sluiting dreigt. Al nam een bezoek van wethouder Erik Faber een deel van de zorgen weg.

Wat is er aan de hand?

Wat is er dan aan de hand? Wel, de Koudumer kringloopwinkel stort zijn afval -spullen die zij niet meer kunnen verkopen- al jaren kosteloos bij de gemeente. Daar komt, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, in het nieuwe jaar verandering in.

Per januari moet Emmaus zelf de financiële zorg dragen voor hun afvalverwerking. Kosten: 20.000 euro per jaar.

Dat voelt niet goed

,,Dat voelt niet goed”, maakte het bestuur al subtiel kenbaar. Van de winst van zo’n 30.000 euro blijft dan te weinig over voor de achterliggende gedachte van de organisatie: goede doelen steunen. En of daarmee het nut van hun bestaan wegvalt? ,,Ja”, antwoorden drie bestuursleden gedecideerd. Want het is de winkel bepaald niet te doen om winst. ,,We zijn een niet-commerciële kringloopwinkel”, benadrukt penningmeester Keimpe Bekkema.

De kwestie speelt al langer. Vorig jaar sprak Bekkema in tijdens de commissievergadering in november. Gevolg was een coulance-regeling van een jaar, maar een echt besluit werd nog niet genomen.

Raadsvoorstel kwam niet

,,Er zou een raadsvoorstel komen, maar dat is er nooit geweest. Bovendien zouden wij in het voorjaar bericht krijgen, maar het bleef stil”, vertelt voorzitter Janet Metzlar.

Des te frustrerend was dan ook de manier waarop de bestuursleden en andere medewerkers van de dreigende maatregel hoorden. Ze lazen het in de Leeuwarder Courant. ,,Daar schrokken wij van. Het was het eerste wat wij hoorden.”

,,Toen hebben we actie ondernomen”, zegt Bekkema. Lijntjes met politieke partijen werden uitgezet en de media werd gezocht. ,,Toen begon het te lopen.” Het onderwerp werd in de raadsvergadering van vorige week maandag besproken. Onder meer FNP en CDA spraken hun zorgen uit.

Het lijkt nergens op

,,Het lijkt nergens op”, vindt Bekkema. ,,Het is het tegenoverstelde van wat in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat”. Hij doelt op de partij van de verantwoordelijke wethouder, Erik Faber. ,,Dat vloekt. Ook de manier van communiceren is heel slecht.” ,,Er was geen communicatie”, verbetert Metzlar haar penningmeester.

Koudum staat op zijn kop

De dreigende sluiting zorgt voor reuring in het dorp én daarbuiten. ,,Ik krijg al appjes vanuit Sneek en IJlst”, noemt Bekkinga. ,,Koudum staat op zijn kop”, meent algemeen bestuurslid Fonger Munniksma. ,,En de straal reikt wel tot 20, 30 kilometer rondom het dorp.” Er werd al een online petitie opgezet. ,,En in de winkel vragen mensen steeds of ze handtekeningen kunnen zetten”, vult Metzlar aan. ,,Emmaus heeft een hoge gunfactor.”

De drie vinden de dreigende maatregel onbegrijpelijk. ,,Als je kijkt naar punten als duurzaamheid en circulaire economie..” Bekkema maakt zijn zin niet eens af, maar wijst simpelweg naar de winkel. En volgens hem komt het afval hoe dan ook in de kliko terecht: gaat het niet via de kringloopwinkel, dan gooien mensen zelf hun troep weg zo redeneert hij. Een oplossing heeft hij wel: ,,Laat de gemeente een rekening sturen van 20.000 euro, maar geef ons aan de andere kant dat bedrag aan subsidie. Dan gaat het geld van het ene vakje in de portemonnee naar het andere, maar zo klopt het boekhoudkundig.”

Bij het verlaten van de winkel komt net een mevrouw wat kerstspullen afleveren. Ze vat de hele kwestie onbedoeld, maar uiterst treffend samen. ,,Ik hoorde van het nieuws. Kunnen jullie hier iets mee? Anders neem ik het weer mee hoor, jullie moeten er niet voor hoeven te betalen.”

Reactie Faber: ‘Constructief gesprek’

Wethouder Erik Faber (GroenLinks) bracht vrijdag een bezoek aan de kringloopwinkel. Hij kreeg een rondleiding en voerde een ‘constructief gesprek’ met bestuursleden. ,,Ik denk dat we er uit kunnen komen”, vat Faber het overleg samen. ,,Wij gaan een voorstel doen, daar kunnen zij op reageren.” Faber streeft er naar om die route nog voor de commissievergadering van 28 november te bewandelen.

Penningmeester Keimpe Bekkema ervoer het gesprek eveneens als positief. ,,Ik heb goede hoop”, is zijn conclusie na afloop.