Dorpsbelangen mordicus tegen zandwinning

BAKHUIZEN - De vereniging van Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs zijn mordicus tegen industriële zandwinning voor de kust van Oudemirdum en Mirns. Dat hebben ze in een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren laten weten.

De zandwinning doet een inbreuk op het landschap en de natuur van Gaasterland en heeft negatieve effecten op de biodiversiteit die toch al onder druk staat. Daarnaast ligt de locatie midden in een rood natura 2000 gebied en is in het geniep verplaatst, schrijven de dorpsbelangen.

MER onvoldoende beoordeeld

Verder is volgens hen in de MER de overlast voor de omgeving onvoldoende beoordeeld. ’De invloed van licht en geluid op mens en dier zijn gebagatelliseerd. Het risico op afnemend toerisme en ontvolking is niet onderzocht. Planschade claims kunnen het gevolg zijn. Verder is de ADC toets niet verricht die wel is voorgeschreven.’

Volgens de dorpsbelangen staat deze stap tot zandwinning niet op zich zelf. Kennelijk ziet men bij de landelijke overheid het IJsselmeer meer als een gewin-gebied dan als een natuurgebied. Door de salami tactiek toe te passen krijgt de industrialisatie van het IJsselmeer steeds meer vorm.

’Ons inziens past dit plan totaal niet in het concept omgevingsvisie die thans voor ligt. Van de raad en het college van B&W mag worden verwacht dat deze trouw blijven aan de eigen visie. Een integere overheid is het fundament van onze democratie.’

Meerderheid is tegen zandwinning van 30 jaar

De afgelopen periode heeft DB BMR veel inwoners van Gaasterland gesproken en daarvan is een meerderheid tegen deze zandwinning die een generatie (30 jaar) kan duren. Inwoners die in eerste instantie voorstander van de zandwinning waren, veranderden van mening na het horen van de tegenargumenten.

Dorpsbelang BMR roept de gemeenteraadsleden op ’verantwoordelijkheid te nemen en dit onzalige plan te stoppen. Laat u ook overtuigen van grote bezwaren die onder de inwoners Bakhuizen, Mirns en Rijs leven. Er is voor u maar één juiste keuze, deze zandwinning stoppen.’