Honderden Koudumers steunen Kringloopwinkel Emmaus

KOUDUM - Via handtekeningacties en een digitale petitie laten honderden Koudumers plus mensen uit de regio en andere betrokkenen de gemeente Súdwest Frsylan weten dat zij ‘hun’ Emmaus Kringloopwinkel steunen in het verschil van inzicht met de gemeente.

Jarenlang mocht de kringloopwinkel op basis van een afspraak tussen Emmaus en Gemeente Nijefurd de spullen die zij niet verkopen kwijt op de vuilstortplaats in Koudum. Net als de burgers. Maar gemeente Súdwest Fryslân wil per 1 januari van deze afspraak af en wil dat de kringloopwinkel haar ‘afval’ laat afvoeren via een commerciële vuilverwerker. Emmaus is geen commercieel bedrijf, maar een initiatief van een aantal burgers (mienskip) en besteedt de opbrengst (na kosten) aan goede doelen in binnen- en buitenland. Ze houdt € 30.000 per jaar over voor die goede doelen. Dat zou € 20.000 minder gaan worden als de ‘afval-afspraak’ komt te vervallen. Want dat zou men kwijt zijn aan een commerciële vuilverwerker.

Geen zin meer: werken voor commerciële vuilverwerker

Dit alles zou tot gevolg kunnen hebben dat vrijwilligers er geen zin meer in hebben, want dan zou men grotendeels werken voor de commerciële vuilverwerker. Dat zou het einde kunnen betekenen voor de kringloopwinkel. Dat is om meer dan één reden niet wenselijk. Naast de opbrengst voor goede doelen zorgt de plek voor sociale cohesie en levendigheid in het dorp.

Petitie

Om te voorkomen dat de winkel verdwijnt zijn bewoners van Koudum en andere betrokkenen daarom spontaan handtekeningenacties en een digitale petitie gestart. Inmiddels al getekend door meer dan tweehonderd mensen. De handtekeningen zullen op 25 november aan burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân en aan de fracties binnen de gemeenteraad worden aangeboden. Op 27 november zal de raadscommissie de kwestie bespreken.