Actiecomité tegen zandwinning opgericht

GAASTERLAND - Er is een Comité Verontruste Boeren Burgers en Buitenlui van Gaasterlân (VBBBG) opgericht dat als doel heeft de zandwinning in het IJsselmeer te stoppen. Het comité heeft een groot aantal specialisten benaderd om onder andere de effecten van geluid in kaart te brengen.

Ir. Jan de Laat (als klinisch fysicus audioloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum ) is gevraagd om te kijken naar de geluidsberekeningen van de MER en zijn visie te geven. Ook wordt contact gezocht met een bioloog om te kijken wat het onderwatergeluid doet met vissen in hun natuurlijke habitat. Met Florian Landstra (master biologie Nijmegen, werkt nu voor de Visserijbond) is van gedachten gewisseld over de impact van de waterverontreiniging op de vissen. Dit wordt onderzocht.

Nieuwsuur TV

Tevens heeft Nieuwsuur TV aangegeven bezig te zijn met vooronderzoek naar de zandwinning en daar in de uitzending aandacht aan te willen besteden.

Oproep om naar de gemeenteraadsvergadering te komen

De groep gaat verder zelf naar de raadsvergadering in Joure volgende week, waar de gemeenteraad moet beslissen of ze voor of tegen de zandwinning is. Het actiecomité hoopt ook dat andere tegenstanders door hun aanwezigheid er blijk van geven dat ze pertinent tegen de zandwinning zijn. Initiatieven daarover zijn te vinden op een Facebookpagina die ze in het leven hebben geroepen die ‘Geen zandwinning’ heet.

Vragen aan de Tweede Kamer

Verder is gebleken dat er inmiddels door GroenLinks aan de Tweede kamer vragen zijn gesteld over de zandwinning.