Weromsjen yn Gaasterlân (398)

De Openbare Lagere School aan de Dubbelstraat in Balk rond 1920. De hardstenen stoeppalen geven de contouren aan van het voormalige kerkhof. Inzet: Leeuwarder Courant van 17 mei 1867.

De school is gebouwd in 1867 in opdracht van de gemeente Gaasterland als vervanging van het schoolgebouw dat iets noordelijker lag achter de schoolmeester woning op de hoek van het plein en de Dubbelstraat. Meester Jacob Dirks (1819-1887) stond hier van 1859 – 1885 voor de klas. Zijn opvolger Johannes Wijma (1849-1930) gaf les in Balk van 1886-1920. In 1885 kwamen er twee lokalen aan de achterzijde bij. En een lokaal voor de ULO aan de linkerzijde van het gebouw. Deze school is in 1931 grondig verbouwd. De muren en een deel van het dak bleven staan. De twee lokalen aan de voorzijde werd het gymnastieklokaal. Echte wc’s vervingen de privaten achter de school. De twee overgebleven lokalen konden elk 48 leerlingen herbergen.

Foto: archief gemeente Gaasterland, en tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327