Ingezonden: gemeenteraadsels

Terecht is er met veel verontwaardiging gereageerd op het feit dat B&W van De Fryske Marren 3 miljoen van het door het Rijk voor sociale voorzieningen (Participatiewet, WMO en Jeugdwet) beschikbaar gestelde geld daarvoor niet wilde gebruiken. En, aan andere zaken heeft besteed. Die 3 miljoen zijn onder het asfalt terecht gekomen, liet een krant een wethouder zeggen. Niet zo interessant, dat geld kan overal voor gebruikt zijn, óók om geld op de begroting over te houden. Om een voorbeeld te geven: voor dit jaar zal de gemeente 2,8 miljoen overhouden...!

Bij een presentatie dit jaar voerde B&W de volgende leuzen: “De verzorgingsstaat is met pensioen” en “Leve de participatiemaatschappij”. Dat betekent dat DFM voor het doel van de meerderheid van de politiek goed bezig is: nog meer bezuinigen op sociale voorzieningen, totdat het allermeeste voor niets door familie, kennissen, buren, mantelzorgers en andere vrijwiligers uitgevoerd wordt. Basisvoorzieningen, noemt men dat. Maar dan worden B&W - en veel later de Gemeenteraad - met de échte werkelijkheid geconfronteerd en botsen de gemeentelijke zorgplicht en het asociale afbraakbeleid met elkaar. Want die 3 miljoen - en nóg meer - bleken ondanks de wil tot bezuinigen toch nodig te zijn. De bedoelde bezuinigingen konden niet gehaald worden. Die door de realiteit niet gehaalde bezuiniging wil men alsnog ‘verzilveren’.

Hoe is het volgende aan de bevolking uit te leggen? €3.500.000.- t/m 2022 bezuinigen op het sociaal domein; in 2018 €2.800.000.- overhouden; voor 2019 €1.000.000.- voor nieuw beleid beramen; voor 2020 €2.000.000.-; voor 2021 €2.500.000.- en voor 2022 €3.000.000.-. Want B&W willen ondanks hun jammerklachten over het sociaal domein ambitieus zijn...! En..., bovendien, bovenop de al gegeven €100.000.-, nog eens €1,500,000,- aan Jacobs DE schenken (niet in begroting of meerjarenraming te vinden)

Tijdens een bijeenkomst van raadsleden bleek dat meerdere raadsfracties grote moeite hadden met nieuwe bezuinigingen op het sociaal domein. Ook werd er terecht opgemerkt dat de raadsleden te weinig inzicht in de geldstromen krijgen. Gezegd moet echter ook worden dat de gemeenteraad bij meerderheid alle besluiten bij kadernota en begroting heeft genomen en bij terechte kritiek op B&W ook naar zichzelf moet kijken. Maar ook dat de NCPN zich altijd zich tegen het beleid, waardoor de problemen ontstaan, heeft uitgesproken.

Rinze Visser, Fractievoorzitter NCPN in de gemeenteraad.