Ingezonden: Rêst sêft, maar waar?

BALK - Jelle Dijkstra, boade fan Balk hoopt dat de gevonden stoffelijke overschotten op het Haskeplein een menswaardige bestemming zullen krijgen. Hij hoopt zelfs dat ze terug mogen naar de plaats waar ze vandaan komen.

Dijkstra schrijft er dit over:’Dat er op de locatie van het huidige Haskeplein in Balk ooit een kerkhof lag (of ligt) was bij een aantal wel bekend. Velen in Balk hoorden dit overigens pas na de vondst van de “skeletten van Balk”. Ver voor de reformatie stichtten de katholieken van Balk op deze plek hun parochiekerk, gewijd aan Johannes de Doper, midden tussen de katholieke kerken van Harich en Wijckel. Dat de katholieken en later na de reformatie in 1580, de protestanten hun dierbare doden begroeven in de Godsakker van hun kerk is dan ook niet verwonderlijk. Verwonderlijk is wel dat mensen in het verleden cru met zulke zaken om konden gaan. Het kerkhof zal ergens rond 1850 zijn “opgeruimd”. Dat wil zeggen, de grafstenen er af en het veld een nieuwe bestemming geven zonder zorg te dragen voor de dierbare doden die er begraven liggen. Door de tijd zijn ook deze banden met de doden versleten en zelfs wellicht vergeten. Wij wisten immers niet meer wie, wat en waar ze begraven lagen. Maar nu de schep in het Haskeplein is gezet zag men een mooie kans onze vergeten doden op te zoeken. Interessant is het wat er gevonden wordt, ook de onderzoeken die op de skeletten worden gedaan zullen interessant en lucratief zijn, maar wat is de eindbestemming van deze skeletten?!?!?!?!?

Rêst sêft?? Maar waar? In de knekelput van een gemeentelijke begraafplaats in onze gemeente?? Helaas weten we dat gemeenten niet altijd even zorgvuldig omgaan met oud bewoners van een dorp of stad. In Joure verdwijnt een verstekeling van het oude kerkhof namelijk ook in het hoekje van de algemene begraafplaats. Mogen onze Balksters toch nog een “laatste” rustplaats binnen de dorpsgrenzen van Balk hebben? Sterker nog, mogen ze alstublieft weer terug naar de plaats waar ze vandaan komen. Niet sentimenteel bekeken maar funerair historisch en ook algemeen historisch voor Balk. Ik hoop het. Passend in ons nieuwe Haskeplein, prachtig. Maar toch blijft het een kerkhof!’