Weromsjen yn Gaasterlân (397)

We gaan verder terug in de tijd van het Haskeplein in Balk. Op de foto gemaakt omstreeks 1960 het ommuurde plein van de Openbare Lagere School. Op de achtergrond van links naar rechts garage Van der Heide, de christelijke Mulo en de woning van de gezusters Wagenaar. ‘t Haske zoals wij dat nu kennen is in 1931 gebouwd als Openbare Lagere School. Volgens de aanbesteding was het een verbouwing van de in 1867 gebouwde school. In de archieven van de gemeente heb ik geen vergunning kunnen vinden van de verbouwing in 1931, dus ook geen tekening. Wel hebben Burgemeester & Wethouders toestemming gegeven voor de bouw van de school en aan timmerman J. Visser uit Wijckel het werk gegund. Aannemer Van der Velde uit Balk deed het beton- en stukadoorswerk en Hettinga uit Balk het installatiewerk. Waarschijnlijk zijn de oorspronkelijke lokalen blijven staan en is daar de gymnastiekzaal voor gebouwd en hebben de lokalen aan de zuidzijde ramen gekregen. De muur om het schoolplein is dwars door en over de oude begraafplaats aangelegd. In april 1935 is het plein voor het schoolplein officieel aangewezen als parkeerterrein voor “stilstaande” motorrijtuigen zoals dat toen genoemd werd. Inzet: Leeuwarder Courant van 21 juli 1931.

Foto: familie de Jong, tekst: Johan Groenewoud

Reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327