Gemeente moet zandwinner verantwoording afleggen voor 3 miljoen

BALK - Voor de 3 miljoen die de gemeente De Fryske Marren krijgt van Koninklijke Smals voor de winning van zand voor de kust van Oudemirdum in het IJsselmeer moet ze verantwoording afleggen aan het bedrijf. Het geld komt in een fonds voor natuur en duurzaamheid en mag alleen besteed aan natuur en duurzaamheid in de gemeente. Deze bijdrage kan niet voor andere gemeentelijke doelen worden gebruikt.

Het fonds bestaat uit een vrijwillige afdracht door Smals en is geen verplichting, maar is wel afgesproken tussen gemeente en Smals om iets terug te doen voor de omgeving en natuur. Bij zandwinning in rivierbeddingen zorgen zij zelf voor nieuwe inrichting van het gebied, nu is voor deze vorm gekozen. Smals BV heeft met De Fryske Marren de afspraak gemaakt om per m3 zand geld in een fonds te storten ten behoeve van projecten op gebied van natuur en duurzaamheid.

Niet ter compensatie van natuurwaarden die onder druk komen te staan

Volgens de gemeente is de afdracht niet ter compensatie van natuurwaarden die onder druk komen te staan door de zandwinning. De reden van de afdracht is dat bij reguliere zandwinning langs rivieren Smals op eigen initiatief het gebied opnieuw inricht, ter plekke van deze zandwinning is dat niet mogelijk. Daarom is nu voor een fonds gekozen.

Beste locatie

Op de vraag waarom wordt dit flatgebouw in een Natura 2000 gebied wordt gesitueerd antwoordt de gemeente dat voor het werkeiland zorgvuldig is gekeken naar de beste locatie. ‘Daarbij is rekening gehouden met bestaande waarden en kwetsbare locaties, zoals de kust van Gaasterland. ‘ Op de vraag of het niet vreemd is dat in een gebied waarvoor de provincie vorig jaar nog de grootste natuurbeschermingsplannen instelde nu opeens groen licht is in de vorm van een positieve MER zegt de gemeente: ‘Er is een MER en een passende beoordeling opgesteld. Een passende beoordeling wordt gemaakt om de effecten op natuurwaarden in beeld te brengen en welke maatregelen nodig zijn om de eventuele effecten te minimaliseren en waar mogelijk een positief effect op de natuurwaarden teweeg te brengen. Deze maatregelen zijn overgenomen in de omgevingsvergunning. Ze staan op pagina 171 van de MER.’

Toerisme

Op de vraag of er rekening is gehouden met het feit dat veel toeristen naar het gebied komen voor hun rust en dat wel laten als er een flatgebouw midden in het IJsselmeer staat dat 24 uur per dag werkt, antwoordt de gemeente: ‘Er zijn voor- en tegenstanders en de verschillende belangen en invalshoeken zijn zorgvuldig afgewogen. Ook het toeristische belang is daarin meegenomen in de vorm van beeldkwaliteit en weidsheid. Het IJsselmeer blijft toegankelijk voor de watersport. We verwachten geen negatief effect op het verblijf van toeristen. ‘ Over of dit toch tot inkomstenderving zal leiden zegt de gemeente:’Wij verwachten dat dit effect zeer beperkt zal zijn. Via het fonds zal daarnaast ook geïnvesteerd worden in natuur en duurzaamheid.’