Staatsbosbeheer start houtoogst

GAASTERLAND - Binnenkort begint Staatsbosbeheer met de houtoogst in de Gaasterlandse bossen. Behalve de dunning in de grotere bosgebieden, zal Staatsbosbeheer vanwege de essentaksterfte extra onderhoud uitvoeren in een aantal bossingels.

Staatsbosbeheer heeft in Gaasterland ruim 600 hectare bos in beheer. Behalve natuur en recreatie benut Staatsbosbeheer het bos ook voor duurzame houtproductie. Het hout dient bijvoorbeeld als grondstof voor papier, meubels of haardhout. Houtoogst vindt vooral plaats in de grotere bospercelen, bijvoorbeeld Bos Elfbergen bij Oudemirdum.

Boswachter Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer benadrukt dat de meeste wandelaars er weinig van zullen merken. ‘Het vellen en zagen van bomen gebeurt mechanisch met een oogstmachine en we voeren de werkzaamheden doordeweeks uit. De wegen en paden blijven zoveel mogelijk toegankelijk voor publiek. Alleen de delen waar de oogstmachine aan het werk is, zullen we tijdelijk afsluiten’. De werkzaamheden gaan volgens de boswachter enkele weken in beslag nemen.

Essentaksterfte

Dit jaar voert Staatsbosbeheer extra onderhoud uit aan bossingels waar essentaksterfte voorkomt. Afgelopen jaren zijn veel essen aangetast door een schimmel en heeft veel bomen verzwakt of doen sterven. Dit is bijvoorbeeld het geval in de houtsingels rondom Bakhuizen. ‘In deze singels kappen we met het oog op veiligheid voor wegen, paden en agrarische percelen. We willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren door het afbreken van takken of doordat bomen omvallen', aldus de boswachter.

Overlast

Staatsbosbeheer beheert het bos op een duurzame manier. We wegen steeds zorgvuldig af welke bomen geveld worden, waarbij we nooit meer hout oogsten dan er bijgroeit. Dunning draagt tevens ook bij aan een natuurlijke ontwikkeling van het bos. Op de opengevallen plekken kiemen weer jonge bomen waardoor er een gevarieerd bos ontstaat. ‘We kijken ook naar de toekomst, zodat we ook over 50 tot 100 jaar een afwisselend en vitaal bos hebben’, aldus de boswachter. Ook blijft een deel van het hout liggen. Dit is gunstig voor planten en dieren. Meer dood hout betekent ook meer diversiteit in onder meer paddenstoelen en insecten. Dunning stimuleert de ontwikkeling van diverse planten en dieren die leven op de opengevallen, lichte plekken in het bos.

Ondanks dat er zorgvuldig wordt gewerkt, kunnen delen van wegen en paden vooral bij nat weer tijdelijk minder goed bereikbaar of bewandelbaar zijn. ‘Een oogstmachine zorgt voor enige schade en insporing. Dit ziet er wat rommelig uit, al proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Na de houtoogst knappen we de paden weer op, zodat de bezoekers komend jaar zonder problemen weer kunnen wandelen’, aldus van der Veen.

Inloopdagen

Vanaf november is er in de Natuurschuur Gaasterland een kleine expositie ingericht over bosbeheer en houtoogst. De Natuurschuur is op zondagen geopend van 13.30 tot 16.30 uur.