Het verenigingsleven rond de Zuiderzee in beeld

HINDELOPEN - Vrijdag 16 november opent in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een bijzondere tentoonstelling met portretten en verhalen van het verenigingsleven rond de Zuiderzee waaronder uit Hindeloopen. Uitgeverij Waanders & de Kunst maakte een lijvig boek bij deze expositie, getiteld: Mooi samen. Gefotografeerd door Koos Breukel en Sander Troelstra en met teksten van Thijs Broer.

Het boek Mooi samen is het werk van twee fotografen en een journalist. De fotografen – Koos Breukel en Sander Troelstra – reisden samen rond de voormalige Zuiderzee om hun visie vast te leggen op het verenigingsleven in deze regio. Journalist Thijs Broer beschrijft de soms heel persoonlijke verhalen achter de (groeps)portretten. Waarom worden mensen lid van een vereniging en zetten ze zich hiervoor soms jarenlang in? Hoe verhouden hun persoonlijke verhalen zich tot die van hun vereniging? En wat verbindt de leden van al die oude en nieuwe clubs langs de kusten van de vroegere Zuiderzee?

Mooi samen geeft een eerlijk beeld van de diversiteit aan verenigingen anno nu. Waarbij sommige verenigingen al jarenlang bestaan en sterke waarde hechten aan tradities en anderen juist ‘nieuwe’ manieren van verenigen laten zien.