Drinkwater volgens Rijkswaterstaat niet in gevaar door zandwinning

OUDEMIRDUM - Drinkwatervoorziening Noord-Holland (PWN) heeft Rijks Water Staat gevraagd te bevestigen dat ook in gewijzigde omstandigheden, zoals de droogte van afgelopen zomer, geen of verwaarloosbare effecten te verwachten op het drinkwater als er zandwinning in het IJsselmeer plaatsvindt.

Door RWS is dit nader onderzocht, zo stelt ze. Ook verwijst ze naar de Milieu Effect Rapportage, die op elk gebied aangeeft dat er eigenlijk nauwelijks overlast voor flora, fauna en mensen zijn te verwachten van de zandwinning.

Daarop is aan PWN bevestigt dat er geen reden tot zorg is en er geen effecten zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater dat bij drinkwaterproductiebedrijf Andijk wordt ingenomen. Afgelopen zomer zijn PWN en Rijkswaterstaat veelvuldig in gesprek geweest over de verzilting van het IJsselmeer. Deze situatie heeft de drinkwaterproductie in Andijk bemoeilijkt. PWN en Rijkswaterstaat blijven in gesprek over de kwaliteit van het oppervlaktewater.