Dammer Egge knokt zich terug

Nijemirdum - In de eerste klas bij damclub Nijemirdum verzuimde Arjen Batteram te winnen van Pier Akkerman hoewel hij de winst binnen handbereik had. Stoffel Boersma kon een doorbraak op zijn rechtervleugel niet voorkomen en zijn tegenstander Siep Altena kon met een tweede dam op het bord de winst binnen harken.

Auke Hartstra ontsnapte ten koste van een schijf uit de hekstelling. Maar met een schijf minder verloor hij van Johannes van der Goot. Egge Reinsma knokte zich terug na een blunder en sleepte nog een remise uit het vuur tegen Gert Baukema .

Igge van der Veer won in een spannende partij van Ultsje Groen, die mede door tijdnood een combinatie naar een zekere remise niet aandurfde. In de tweede klas maakte Lucas Hoogkamp met een slagzet een einde aan de partij tegen Henk Bokma. Gelf Otter verloor van Piet van der Wal en Meine Pietersma won van broer Boake die wel erg slordig met zijn materiaal omsprong.