Gesprek waterleiding en Rijkswaterstaat over zandwinning die drinkwatervoorziening bedreigt

OUDEMIRDUM - Vrijdag 9 november is er een gesprek tussen Rijkswaterstaat en het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland over de zandwinningsplannen in het IJsselmeer. Voor de kust van Oudemirdum staat midden in het Natura 2000 gebied een zandwinningsfabriek van 7 etages gepland. Die zou 30 jaar lang zand uit het gebied moeten winnen. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland heeft echter aangegeven dat dit onverantwoord is. De drinkwatervoorziening van 2,5 miljoen mensen komt daarmee in gevaar.

B&W zei eerder haar standpunt niet te willen veranderen en gewoon een vergunning te willen verlenen, ook toen ze wist van deze zaak. De Milieu Effect Rapportage (MER) was leidend voor haar, gaf ze toen te kennen. Heel veel natuurorganisaties en omwonenden hebben al aangegeven dat het plan catastrofaal is voor flora en fauna in en rond het IJsselmeer. Voor mensen is het met de rust ook gedaan als die ‘fabriek’ zoals zij hem noemen van 30 meter hoog 24 uur per dag staat te draaien en heel veel geluid produceert.