Inspiratieavond voor cultuuraanbieder en beoefenaars

BALK - Cultuurplein De Fryske Marren biedt op 15 november a.s vanaf 19.00 uur in het Zalencentrum in St Nicolaasga aan Cultuuraanbieders en cultuurbeoefenaars, individueel of in groepsverband zoals muziekverenigingen, koren of fotoclubs een informatie en Inspiratie avond aan.

Wethouder Durk Durksz zal uit de doeken doen welke steun er in de komend jaren van de gemeente kan worden verwacht. Door vertegenwoordigers van de projecten " Weispield" , de Kunstroute Tjeukemeer, "Mei en foar inoar" van Muziekvereniging Melodia uit Wijckel en "Queen Arthur" van Operette Vereniging Les Rigolaux zal worden verteld over het wel en wee bij deze projecten. De avond zal muzikaal worden gestart door de zangers van Les Rigolaux tijdens de inloop vanaf 19.00 uur. Elkaar informeren maar vooral ook inspireren voor nieuwe projecten is het doel van de avond.

De avond is gratis toegankelijk meerdere leden van een organisatie zijn welkom. Opgave voor deelname melden per e-mail voor 11 november aan : info@mikswelzijn.nl of per telefoon 0513.414593 ,informatie jentheegsma@planet.nl.